doc truyen thuan minh tm truyen chu ebook prc download full

Chương 251: Chiến tranh trong túi tiền . Chương 252: Đáng hận, đáng thương . Chương 253: Cự Lộc cổ trang Lô Tượng Thăng. Chương 254: Tiếp chỉ cần vương (*) . Chương 255: Tiễn đưa - vồ hụt.. Chương 256: Thám tử - Đuổi. Chương 257: Hết nhân sự - Tiểu chiến (1+2+3). Chương 258: Thủ chiến (1+2+3). Chương 259: Giao châu doanh tiên lên trước (1+2+3). Chương 260: Trở về Đức châu - Thắng lớn. công lớn (1+2). Chương 261: Chia lãi . Chương 262: Vây quanh Chương 263: Bức chết Chương 264: Không thể biết thay đổi. Chương 265: Tổng binh Sơn Đông Chương 266: Cái lợi có được từ quân nghị Chương 267: Lại tạo phản rùi Chương 268: Bi hài kịch về nhà. Chương 269: Thanh niên trai tráng ven biển. Cả nhà du ngoạn. Chương 270: Nhiều người chờ đợi. Chương 271: Bắt và thả. Chương 272: Dương Tứ. Chương 273: Lục lâm thảo khấu. Chương 274: Giám mỏ Đinh Húc. Chương 275: Loạn Lại Nổi Lên lò sắt bị cắt than không có. Chương 276: Nguyên nhân bức ép. Chương 277: Chuyện chẳng ai ngờ. Chương 278: Quan binh Tín Dương. Ninh Chu can gián. Chương 279: Có người kế thừa. Chương 280: Làm cháu thuận hiếu là chuyện đương nhiên. Chương 281: Ánh sáng hạt gạo - Nuôi cọp trong nhà! (1+2+3) Chương 282: Thật mà giả - Đoạn nhân căn bản! (1+2) Chương 283: Thảo mộc giai binh - Phá trúc bất thành!(1+2+3) Chương 284: Dựng trường mâu làm thành - Lấy mạnh đắp yếu (1+2+3) Chương 285: Binh sự sinh tài - Khắp nơi bất bình! (1+2+3) Chương 286: Lấy mạnh đánh yếu - Mặc cả cò kè! (1+2+3) Chương 287: Chuyện của thiên hạ - Ngạo mạn trước, cung kính sau! (1+2+3) Chương 288: Nạt dưới nịnh trên - Hổ sói ăn thịt người! (1+2) Chương 289: Trong phạm vi trách nhiệm - Chưa đánh đã run! (1+2) Chương 290: Bách trượng trường mâu - Bất bại chỉ địa! (1+2) Chương 291: Không thể ngậm miệng, cổ kim tương thông (1+2) Chương 292: Làm lợi giúp nước, vô tình hay cố ý (1+2+3) Chương 293: Cảnh đậu nấu đậu, binh đao loạn thế (1+2+3) Chương 294: Nghĩa cha vợ, đối xử bình đẳng (1+2+3) Chương 295: Điên cuồng liều lĩnh không sợ chết (1+2+3) Chương 296: Điển cố mê hoặc "Mãnh hổ đuổi dê" (1+2+3) Chương 297: Lời vô tâm có thể thành sấm (1+2) Chương 298: Đầu tường xem binh, lộng hiểm kinh thành (1+2) Chương 299: Từng bước liên hoàn, có người kế tục (1+2+3) Chương 300: Huyết duệ truyền thừa, tài của Thủ phố (1+2+3)

Thuận Minh

Hoàn thành 539 Chương 31569 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: