doc truyen thuan minh tm truyen chu ebook prc download full

Chương 251: Chiến tranh trong túi tiền .Chương 252: Đáng hận, đáng thương .Chương 253: Cự Lộc cổ trang Lô Tượng Thăng.Chương 254: Tiếp chỉ cần vương (*) .Chương 255: Tiễn đưa - vồ hụt..Chương 256: Thám tử - Đuổi.Chương 257: Hết nhân sự - Tiểu chiến (1+2+3).Chương 258: Thủ chiến (1+2+3).Chương 259: Giao châu doanh tiên lên trước (1+2+3).Chương 260: Trở về Đức châu - Thắng lớn. công lớn (1+2).Chương 261: Chia lãi .Chương 262: Vây quanhChương 263: Bức chếtChương 264: Không thể biết thay đổi.Chương 265: Tổng binh Sơn ĐôngChương 266: Cái lợi có được từ quân nghịChương 267: Lại tạo phản rùiChương 268: Bi hài kịch về nhà.Chương 269: Thanh niên trai tráng ven biển. Cả nhà du ngoạn.Chương 270: Nhiều người chờ đợi.Chương 271: Bắt và thả.Chương 272: Dương Tứ.Chương 273: Lục lâm thảo khấu.Chương 274: Giám mỏ Đinh Húc.Chương 275: Loạn Lại Nổi Lên lò sắt bị cắt than không có.Chương 276: Nguyên nhân bức ép.Chương 277: Chuyện chẳng ai ngờ.Chương 278: Quan binh Tín Dương. Ninh Chu can gián.Chương 279: Có người kế thừa.Chương 280: Làm cháu thuận hiếu là chuyện đương nhiên.Chương 281: Ánh sáng hạt gạo - Nuôi cọp trong nhà! (1+2+3)Chương 282: Thật mà giả - Đoạn nhân căn bản! (1+2)Chương 283: Thảo mộc giai binh - Phá trúc bất thành!(1+2+3)Chương 284: Dựng trường mâu làm thành - Lấy mạnh đắp yếu (1+2+3)Chương 285: Binh sự sinh tài - Khắp nơi bất bình! (1+2+3)Chương 286: Lấy mạnh đánh yếu - Mặc cả cò kè! (1+2+3)Chương 287: Chuyện của thiên hạ - Ngạo mạn trước, cung kính sau! (1+2+3)Chương 288: Nạt dưới nịnh trên - Hổ sói ăn thịt người! (1+2)Chương 289: Trong phạm vi trách nhiệm - Chưa đánh đã run! (1+2)Chương 290: Bách trượng trường mâu - Bất bại chỉ địa! (1+2)Chương 291: Không thể ngậm miệng, cổ kim tương thông (1+2)Chương 292: Làm lợi giúp nước, vô tình hay cố ý (1+2+3)Chương 293: Cảnh đậu nấu đậu, binh đao loạn thế (1+2+3)Chương 294: Nghĩa cha vợ, đối xử bình đẳng (1+2+3)Chương 295: Điên cuồng liều lĩnh không sợ chết (1+2+3)Chương 296: Điển cố mê hoặc "Mãnh hổ đuổi dê" (1+2+3)Chương 297: Lời vô tâm có thể thành sấm (1+2)Chương 298: Đầu tường xem binh, lộng hiểm kinh thành (1+2)Chương 299: Từng bước liên hoàn, có người kế tục (1+2+3)Chương 300: Huyết duệ truyền thừa, tài của Thủ phố (1+2+3)

Thuận Minh

Hoàn thành 539 Chương 47235 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: