doc truyen thuan minh tm truyen chu ebook prc download full

Chương 151: Ấn chứng lịch sử của ký ức Chương 152: Giao phó Chương 153: Nam Kinh, Nam Kinh Chương 154: Có trộm Nam Sơn Chương 155: Hèn mọn Chương 156: Hạ Nam Kinh Chương 157: Kỳ quặc Chương 158: Đường Sao Khố Chương 159: Mi lâu Chương 160: Cò kè mặc cả Chương 161: Khuôn sáo cũ Chương 162: Hủ tục Chương 163: Cá chết lưới rách Chương 164: Giằng co Chương 165: Chất thiếu gia. Chương 166: Lỗ mãng. Chương 167: Nói chuyện riêng. Chương 168: Tại tư gia của trấn thủ thái giám. Chương 169: Điều nhìn, nghe, cảm nhận được. Chương 170: Từ tổng quản. Chương 171: Tên người Tây họ "Phí". (1) Chương 172: Kho vũ khí vô dụng. (1) Chương 173: Giáp trụ, mã cụ và lính đánh thuê! (1) Chương 174: Thương rìu! (1) Chương 175: Fiedeler và Tô An Kì (1) Chương 176: Muốn nên nghiệp lớn, thì phải tàn độc! (Thượng) Chương 177: Đại lễ ! Chương 178: Hồi Giao Châu! Chương 179: Lưu Trạch Thanh Chương 180: Nguyệt hắc phong cao sát nhân dạ! Chương 181: Khuất phục. Chương 182: Lại đề thân. Chương 183: Tỷ thí. Chương 184: 1 - 1 Chương 185: Hòa Chương 186: Giữa vua và dân Chương 187: Lông gà trên đất Chương 188: Khinh trọng Chương 189: Tôn gia tam tử Chương 190: Một cô gái khác Chương 191: Trên sông Chương 192: Có thay đổi Chương 193: Chuyện vớ vẩn Chương 194: Chuyện lớn chuyện nhỏ Chương 195: Pháo không phải là càng to thì càng tốt Chương 196: Tôn Hòa Đấu Chương 197: Hãm hãi không biết tình đời Chương 198: Đại trạch môn Chương 199: Uyên nguyên lịch sử "muốn cướp bên ngoài trước tiên phải yên ổn bên trong" Chương 200: Chưa ra khỏi cửa

Thuận Minh

Hoàn thành 539 Chương 31607 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: