doc truyen thuan minh tm truyen chu ebook prc download full

Thuận Minh

Hoàn thành 539 Chương 30070 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Quay ngược thời đại! Chương 2: Buôn muối lậu để cải thiện cuộc sống! Chương 3: Giữa đường gặp muối đinh! Chương 4: Đòn gánh – cái chết! Chương 5: Hình như được Nhị Lang Thần nhập vào Chương 6: Ăn xong lau sạch Chương 7: Tinh thần trọng nghĩa Chương 8: Kiếm tiền Chương 9: Gặp kinh biến Chương 10: Trong nhà không người Chương 11: Tới thành Giao Châu Chương 12: Thừa dịp trời tối Chương 13: Ung dung rời thành Chương 14: Cự khoản Chương 15: Chỉ là hoài nghi Chương 16: Mười bảy người Chương 17: Công việc Chương 18: Tương lai ăn thịt Chương 19: Lúc đầu Chương 20: Không thuận lợi như vậy Chương 21: Gặp – Giết Chương 22: Sau khi giết Chương 23: Trách nhiệm Chương 24: Quét dọn Chương 25: Sào muối Chương 26: Muối ăn muối Chương 27: Giết gà dùng dao mổ trâu Chương 28: Tạo phúc một phương Chương 29: Có người tìm Chương 30: Có chuyện muốn nhờ Chương 31: Mã bách hộ Chương 32: Thương lượng Chương 33: Quán rượu nhỏ Chương 34: Tăng giá Chương 35: Mã Canh Chương 36: Quà cuối năm Chương 37: Tổng Kỳ Chương 38: Những điều nhìn thấy ở cổng thành Chương 39: Bờ sông Chương 40: Chưởng quầy kho hàng Chương 41: Người ta bỏ thì tôi lấy Chương 42: Thoải mái nhấp nhô Chương 43: Không thể buông tha Chương 44: Chọn mặt trận Chương 45: Kinh sợ Chương 46: Vô tình lập uy Chương 47: Tự thú Chương 48: Sư gia tiền nhiệm Chương 49: Suy tính hơn thiệt Chương 50: Thiết tạp ly kim