doc truyen thu xuat thu xuat txtx truyen chu ebook prc download full

Thứ Xuất Thứ Xuất

Hoàn thành 87 Chương 7629 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Đây là một chuyện xuyên qua từ có chút xui xẻo đến 10 phần xui xẻo đến phi thường xui xẻo đến cực đoan xui xẻo, cuối cùng xoay người.

Nội dung nhãn: Xuyên qua thời không

Nhân vật chính: La Y, Dung Nghi

Phối hợp diễn: Cẩm Tú, Hoàng thị, Lôi thị, An Dương hầu Thái phu nhân

Cái khác: Cuộc sống bình thường của thứ xuất

Cảnh báo: Nữ chủ cải biến cặn bã nam, tất nhiên cải biến thành công