doc truyen thu kiem giang ho tkgh truyen chu ebook prc download full

Thư Kiếm Giang Hồ

Hoàn thành 43 Chương 3097 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Bỏ văn theo võ gặp kỳ duyên Chương 2: Vẫy bút quét quần hùng - Hâm rượu luận anh hùng Chương 3: Giữa tiệc đấu trí, hai gái tranh tình - Dưới nguyệt thương ai, một người thất vọng Chương 4: Lầm đến Lạc Mã hồ gặp bạo - Thực bái Võ Đang sơn chịu nguy Chương 5: Trong quán gặp kiếp nạn - Cổ động được kỳ duyên Chương 6: Oan tình theo mãi - Thế thượng hiềm nghi Chương 7: Núi hoang gặp quái khách thu đồ đệ - Huyễn cảnh vọng chuông thần truyền võ công Chương 8: Hành hiệp thử ngưu đạo - Trừ gian biết đồng điệu Chương 9: Ác đạo hiển tài năng - Thư sinh lộ tuyệt kỹ Chương 10: Cô sơn gặp người yêu thề nguyền suốt đời - Đêm lạnh ngộ ma đầu, hẹn vào một sớm Chương 11: Hạ độc kết đồng tâm Giữa sông học tuyệt nghệ Chương 12: Thà chết vẫn ghi tâm - Hai tình không hẹn ước Chương 13: Tình cũ vẫn khó quên - Bạn mới thành thù hận Chương 14: Lôi đài chọn rể - Chung phụ anh hùng Chương 15: Giai nhân thất chí - Hiệp sĩ trốn tình Chương 16: Quái kiệt với giai nhân - Kẻ thù và tri kỷ Chương 17: Ma nữ quá đa tình - Thư sinh sao bạc hãnh Chương 18: Thất thủ đánh tình lang - Cách tường trộm nhìn sắc Chương 19: Chương 19 Chương 20: Lão quái biết thành công - Giai nhân say hiệp sĩ Chương 21: Không cốc gặp Táng Môn - Núi hoang ngờ lão quái Chương 22: Xà trận khốn anh hùng Chương 23: Cải trang xảo kế - Nhị quỷ bay hồn Chương 24: Hiệp nữ thương tâm - Gian đồ vong mạng Chương 25: Một kiếm vượt tam quan Chương 26: Thân vào hãm địa phá trùng vây Chương 27: Bình Giang thành mất kiếm - Mịch La trang được ngọc Chương 28: Phục hổ vì kiếm - Thân hãm Mê cung Chương 29: Phòng khuê khốn thiếu hiệp - Địa huyết trổ kỳ công Chương 30: Tay không đấu hung tặc - Khí lạnh tới mây Chương 31: Máu lệ viết di thư - Hết lòng vì nữ chủ Chương 32: Hiệp nữ lộ kỳ côn - Ma nương thất sắc Chương 33: Chí đồng đạo bất hợp Chương 34: Một chưởng cướp con tin - Sư đồ cùng tranh đoạt Chương 35: Vô phúc tranh bảo vật bị thiêu thân - May mắn gặp kỳ công, tăng chân khí Chương 36: Đáy hồ ám toán vô hiệu Chương 37: Nhị nữ tranh phong - Song hùng tỷ võ Chương 38: Thư sinh lộ chân tướng - Mạc Mẫu xuất cuồng ngôn Chương 39: Tranh đón chú rể - Ác đấu thây ma Chương 40: Quần hùng thúc thủ - Xử sĩ kinh tâm Chương 41: Lão quái thất thủ - Kỳ nhân công thành Chương 42: Thi triển thần công - Chấn động quần ma Chương 43: Núi Tiêu Diêu đoạt báu vật - Cốc Như Ý rửa hận thù