doc truyen thu kiem an cuu luc tkacl truyen chu ebook prc download full

Thư Kiếm Ân Cừu Lục
Thư Kiếm Ân Cừu Lục

Thư Kiếm Ân Cừu Lục

Hoàn thành 50 Chương 4864 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Phù Dung châm năng giáo Lý Mộng Ngọc - Bạch Long kiếm hạ sát Tiêu Văn Kỳ Chương 2: Hồng Hoa Hội quyết tôn Thiếu đà chủ - Tiêu Thanh Đồng thề đoạt Khả Lan Kinh Chương 3: Trương Trọng Siêu vung thanh kiếm báu - Dư Ngư Đồng thổi ống sáo vàng Chương 4: Nơi lữ quán, lập cao mưu hạ thủ - Chốn giang hồ, ôm trọng trách bôn ba Chương 5: Miếu Hắc Hổ, thần uy kinh mãnh thú - Thành An Tây tương kiến hội quần anh Chương 6: Thiết Đảm trang, rắp tâm lừa con trẻ - Vọng Nguyệt đình, quyết chí bắt phạm nhân Chương 7: Thất thế anh hùng ninh thọ nhục - Đắc thời cao thủ đáo công thành Chương 8: Nuốt hận đương gia theo chí lớn - Đau lòng Trang chủ giết con yêu Chương 9: Ái tình một sợi dây oan nghiệt - Nhân thế muôn đời khổ lụy thân Chương 10: Hận cũ còn mang nghe khó trả - Ân sâu trót chịu biết sao đền Chương 11: Thiết Đảm trang vô phương biện bạch - Hồng Hoa hội thị vũ dương uy Chương 12: Trần Gia Cách trổ tài giao đấu - Châu Trọng Anh giàu nghĩa khả tuân Chương 13: Lấy oán trả ân khi ngộ nhận - Đổi thù thành bạn lúc phân minh Chương 14: Đường xa thăm thẳm tìm hào kiệt - Rượu bánh thơm ngon ghẹo tiểu thư Chương 15: Quyết chí tìm chàng vì nghĩa trọng - Tình cờ trộm ngựa rõ mưu thâm Chương 16: Đà chủ đa mưu năng khiển tướng - Đương gia hội kế khả tranh công Chương 17: Đất lở gầm trời tan đại địch - Kinh về cố chủ nặng ân tình Chương 18: Huyết hận nhìn quanh đầy huyết hận - Oan gia ngoảnh lại vẫn oan gia Chương 19: Liều mạng vì người mong chuộc lỗi - Mặc thân vàng đá cũng vui lòng Chương 20: Hỏa Thủ Phán Quan khoe dũng lược - Tây Xuyên song hiệp trổ kỳ tài Chương 21: Phận rủi còn đeo người nghĩa khí - Trời già vẫn tựa kẻ gian hùng Chương 22: Trong cơn biến mấy người vì bạn - Gặp lúc nguy ai kẻ giúp mình Chương 23: Truyền võ vừa lòng chiêu rể quý - Giúp người gặp nạn cướp quân gian Chương 24: Tiếng đàn thánh thót nghe văng vẳng - Tình nghĩa sơ giao đượm chứa chan Chương 25: Hổ huyệt long đàm quan thánh diện - Trường giang nguyệt hạ thỉnh tri âm Chương 26: Trời rằng quyết chẳng dung tha đất - Đất cũng thề không vị nể trời Chương 27: Trở về tướng phủ nơi sinh trưởng - Gặp lại tri âm chốn miếu đường Chương 28: Vây chặt thành cao theo diệu kế - Vào trong hầm kín đụng cừu nhân Chương 29: Làm trò ma quỷ bày mưu quái - Bắt kẻ hùng gian cướp ngọc bình Chương 30: Những chuyện hoang đường rồi cũng thấy - Từng màn bí mật hé dần ra Chương 31: Vài lời khích tướng buông nhè nhẹ - Hai hổ tranh phong quyết sống còn Chương 32: Giở thói đê hèn cam chịu nhục - Ra tay nghĩa hiệp bỗng thành thân Chương 33: Tình vợ, tình chồng, tình phụ tử - Nghĩa thầy, nghĩa chủ, nghĩa kim bằng Chương 34: Hoàng đế đa tình hương quốc sắc - Anh hùng nan quá mỹ nhân quan Chương 35: Có đói mới thương người đói khổ - Không tù sao hiểu chốn tù lao Chương 36: Huynh đệ hai người trao chí hướng - Phu thê một cặp sánh chung đường Chương 37: Hoàng đế xin thề luôn một dạ - Anh hùng cũng quyết chẳng hai lòng Chương 38: Hai kẻ vui vầy duyên hảo hợp - Một người ước hẹn kiếp ba sinh Chương 39: Ngàn dặm âm thầm theo lý tưởng - Nhiều phen mạo hiểm cứu tình lang Chương 40: Cõi thế sao mang nhiều nỗi khổ - Áo tu có rửa sạch lòng trần Chương 41: Bóng tiên nga tắm sau đồi - Tình si vương vấn lòng người ngẩn ngơ Chương 42: Dùng tài khắc phục chiêu cường địch - Ra sức tranh phong cứu mỹ nhân Chương 43: Gian tặc tham danh tâm tán tận - Anh hùng vì nghĩa chí đồng thanh Chương 44: Hiệp nữ trổ tài chôn giặc Mãn - Quần hùng hợp sức giúp người Duy Chương 45: Hào kiệt xum vầy cùng nữ hiệp - Quần ma điên đảo với nha đầu Chương 46: Bơ vơ một bóng nơi sa mạc - Lận đận từng phen chốn hiểm nghèo Chương 47: Thú hoang khi đói tìm mồi xé - Thù bạn như nhau gặp họa chung Chương 48: Thoát nanh dã thú xa nhân thúc - Lên chốn non cao nhập cổ thành Chương 49: Trổ tài thần dẹp uy cao thủ - Giết sói lang trừ hại tế nhân Chương 50: Ân cừu liễu kết - Thơ kiếm thư hoàn