doc truyen thong ngu van gioi tnvg truyen chu ebook prc download full

Thống Ngự Vạn Giới
Thống Ngự Vạn Giới
Huyền Huyễn Nguồn: http://tangthuvien.vn Thêm Chương

Thống Ngự Vạn Giới

Tác giả: Thạch Tam Thể loại: Huyền Huyễn Nguồn: http://tangthuvien.vn

Hoàn thành Convert 880 Chương 80071 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Trong Ám Hải, Thất Giới phía trên, từng kinh bách tộc tranh phong, bây giờ Nhân Ma cùng tồn tại. Mấy triệu năm trước thiên cổ nhất đế Ngự Cổ Long bệ hạ hoành không xuất thế, suất lĩnh Nhân tộc đem Ma tộc đuổi xuống Ám Hải, cũng lấy tuyệt đại uy năng, diễn sinh Thiên Đình Đại Lục, trấn áp Ma tộc.

Nhưng là trăm vạn năm trước, Tiên Đế mất tích bí ẩn, Thiên Đình đổ nát, Ma tộc phản công Thất Giới, Nhân tộc bước bước bại lui, tràn ngập nguy cơ!

Một cái địa cầu Linh Hồn, xuyên qua đến hỗn loạn Ám Hải Thất Giới, trở thành An Hoài Tôn thị một gã "Phế vật thêm hèn nhát" thiếu gia trên người.

Thân nhân không thân, hàng xóm không hòa thuận. Chỉ có từ phụ ấu đệ sống nương tựa lẫn nhau.

Gần như dưới tuyệt cảnh, hắn chiếm được một quả Ngự Cổ Long Tiên Đế lúc đăng cơ trảm xuống Tâm Ma...

Một cái thời đại hoàn toàn mới từ nay về sau mở ra: Tu hành từ nay về sau tiến triển cực nhanh, cường địch từ nay về sau thần phục dưới chân, tạo vật tạo đan vẫy tay một cái!

Nhân Ma tranh phong, Nhân tộc hưng thịnh!

Cảnh giới: Cửu Mạch (cơ sở cảnh) - Mệnh Nguyên - Mệnh Linh - Mệnh Lao - Mệnh Đăng - Mệnh Kiều - Mệnh Huyền - Mệnh Di - Mệnh Cực - Mệnh Thiên.

Bạo thú: Nhất giai - Cửu giai. Nhất giai = Mệnh Nguyên cảnh.

Chương 1: Toàn thế giới đều nói ngươi không được (tân thư...)Chương 2: Tiên Đế Tâm MaChương 3: Tứ Mạch chi lựcChương 4: Nguyên Khí tường vân (cầu phiếu)Chương 5: Quy gia (cầu phiếu)Chương 6: Lần nữa đột phá (thượng) cầu phiếuChương 6: Lần nữa đột phá (hạ)Chương 7: Thiện đường chi tranh (thượng)Chương 7: Thiện đường chi tranh (hạ) canh thứ nhấtChương 8: Ngạo Phong đường (thượng)Chương 8: Ngạo Phong đường (hạ)Chương 9: Ân oán thanh toán (thượng)Chương 9: Ân oán thanh toán (hạ) cầu phiếuChương 10: Tạo Sư chi đồ (thượng)Chương 10: Tạo Sư chi đồ (hạ)Chương 11: Phản treo giải thưởng (thượng)Chương 11: Phản treo giải thưởng (trung)Chương 11: Phản treo giải thưởng (hạ)Chương 12: Sóng kiếm khắc địch (thượng)Chương 12: Sóng kiếm khắc địch (hạ) cầu ủng hộ...Chương 13: Lấy một thắng hai (thượng) cầu phiếuChương 13: Lấy một thắng hai (hạ) cầu phiếuChương 14: Nhất giai Thần Binh (thượng)Chương 14: Nhất giai Thần Binh (hạ)Chương 15: Dã Lĩnh liệp tràng (thượng)Chương 15: Dã Lĩnh liệp tràng (hạ)Chương 16: Bạo tẩu (thượng)Chương 16: Bạo tẩu (hạ) cầu phiếuChương 17: Rửa nhục (thượng)Chương 17: Rửa nhục (hạ) cầu phiếuChương 18: Điệu hổ ly sơn (thượng) cầu phiếuChương 18: Điệu hổ ly sơn (hạ) cầu phiếuChương 19: Nhiên Nguyệt Cửu Kiếm (thượng)Chương 19: Nhiên Nguyệt Cửu Kiếm (hạ)Chương 20: Chiến ý (đổi)Chương 21: Tế tổ đại điển (thượng)Chương 21: Tế tổ đại điển (hạ) cầu phiếuChương 22: Mở mày mở mặt (thượng)Chương 22: Mở mày mở mặt (hạ)Chương 23: Ngạo Phong đường chi tranh (thượng)Chương 23: Ngạo Phong đường chi tranh (hạ)Chương 24: Tạo Sư quyết đấu (thượng)Chương 24: Tạo Sư quyết đấu (hạ)Chương 25: Tìm kiếm đột phá (thượng) cầu đẩy...Chương 25: Tìm kiếm đột phá (hạ) cầu đẩy...Chương 26: Kỳ dị Võ Chiếu (thượng)Chương 26: Kỳ dị Võ Chiếu (hạ) cầu đẩy...Chương 27: Tạo Vật Sư chân thực ý (thượng)...Chương 27: Tạo Vật Sư chân ý (hạ)...Chương 28: Lần nữa săn giết (thượng) cầu đẩy...