doc truyen thon phe chi hon don tpchd ebook prc download full

Thôn Phệ chi Hỗn Độn
Thôn Phệ chi Hỗn Độn

Thôn Phệ chi Hỗn Độn

Tác giả: Hải Chi Hàn Băng Thể loại: Đồng Nhân Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Đang cập nhật Convert 147 Chương 11052 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Tác giả: Hải Chi Hàn Băng

Converter: Mít and Tôm

Chưa check hàng nhá

Độ dài hơn 150c~

 

Chương 1: Mới tới Thôn Phệ Tinh Không (cải) Quyển 1: Địa Cầu - Chương 2: Thấy La Phong Quyển 1: Địa Cầu - Chương 3: Giả tạo thực lực kiểm tra Quyển 1: Địa Cầu - Chương 4: Đến La Phong gia làm khách Quyển 1: Địa Cầu - Chương 5: Thi đại học Quyển 1: Địa Cầu - Chương 6: La Phong bị tóm Quyển 1: Địa Cầu - Chương 7: Tông môn Quyển 1: Địa Cầu - Chương 8: Thu phục Thú Hoàng Quyển 1: Địa Cầu - Chương 9: Hồng Hoang Tông Quyển 1: Địa Cầu - Chương 10: Vụ đảo tầm bảo Quyển 1: Địa Cầu - Chương 11: Thiên tài chế tạo xung kích Nguyên Anh Chương 12: Rèn luyện thượng Ngân Nguyệt Lang Vương Chương 14: Bảo vật chung hiện Chương 15: Truyền công Chương 16: Khác 1 con Kim Giác Cự Thú? Chương 17: Nhất cái huấn luyện viên trải qua Chương 18: 2 Đại đệ tử Chương 19: Về nhà Chương 20: Tiết Mẫn Chương 21: Mối tình đầu Quyển 1: Địa Cầu - Chương 23: Như thế cảnh tượng, không giống ta Quyển 1: Địa Cầu - Chương 24: Hiểu lầm Quyển 1: Địa Cầu - Chương 26: Sơ cấp thú tướng cấp Ngân Giáp Long Quyển 1: Địa Cầu - Chương 27: Cứu mỹ nhân Quyển 1: Địa Cầu - Chương 30: Về tông Quyển 1: Địa Cầu - Chương 31: Địa cầu kiếp nạn (trên) Quyển 1: Địa Cầu - Chương 32: Địa cầu kiếp nạn (dưới) Quyển 1: Địa Cầu - Chương 34: Rơi vào tuyệt vọng Quyển 1: Địa Cầu - Chương 35: Từ Tân trở về tin tức Chương 36: Trong thành hiểu biết Chương 37: Chung gặp lại Chương 38: Bắt đầu điều động Chương 39: Đệ tử chiến Kim Giác Cự Thú Chương 40: Ba Ba Tháp mời Chương 41: Chỉnh hợp Địa cầu Chương 42: Thanh lý yêu thú Chương 43: Đường cùng Thú Hoàng Chương 44: Khai tông đại điển (trên) Chương 46: Khai tông đại điển trung Chương 47: Khai tông đại điển (dưới) Chương 48: Đệ tử trận chung kết trên Chương 49: Đệ tử trận chung kết (trung) Chương 50: Đệ tử nội môn cùng đệ tử thân truyền chênh lệch Chương 51: Đệ tử trận chung kết dưới Chương 52: Khen thưởng Chương 53: Tông chủ đệ tử mới chiêu thu Chương 54: Bí tịch đổi lấy Chương 55: Tu luyện Chương 56: Người mới đệ tử đến Chương 57: Tham quan Ẩn Giao Đảo