doc truyen thieu nien nam sung cua huyet toc dien ha tnnschtdh truyen chu ebook prc download full

Thiếu Niên Nam Sủng Của Huyết Tộc Điện Hạ
Thiếu Niên Nam Sủng Của Huyết Tộc Điện Hạ

Thiếu Niên Nam Sủng Của Huyết Tộc Điện Hạ

Hoàn thành 52 Chương 3238 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thể loại: Cường công nhược thụ, huyết tộc công x nhân loại thụ.

Editor: Tiểu Chi Chi.

Giữa hai người như có sự trùng hợp tương đồng với nhau về mọi mặt nên họ quyết định nhất kiến chung tình với đối phương.

“Yêu ngươi thi không cần lý do, nhưng dựa vào cảm giác đi, mà cảm giác này, là thiên trường địa cửu.”

Chương 1: Bối cảnh nên xem Chương 2: Anh hai xuất chiến Chương 3: Điềm xui xẻo Chương 4: Tin dữ truyền đến Chương 5: Nghĩ nhiều là giả Chương 6: Rơi vào tay giặc Chương 7: Rơi vào tay giặc 2 Chương 8: Ăn hay không ăn? Chương 9: Tập kích vào đêm Chương 10: Thất bại Chương 11: Vệ Tắc Toa đệ nhất tinh cầu Chương 12: Ưu đãi tù binh 1 Chương 13: Ưu đãi tù binh 2 Chương 14: Ưu đãi tù binh 3 Chương 15: Bữa tối kinh khủng 1 Chương 16: Bữa tối kinh khủng 2 Chương 17: Bài viết có điểm khinh suất Chương 18: Bữa tối kinh khủng 3 Chương 19: Quản lý nam sủng 1 Chương 20: Quản lý nam sủng 2 Chương 21: Quản lý nam sủng 3 Chương 22: Trốn đi 1 Chương 23: Trốn đi 2 Chương 24: Trốn đi 3 Chương 25: Thợ săn rừng rậm 1 Chương 26: Thợ săn rừng rậm 2 Chương 27: Thợ săn rừng rậm 3 Chương 28: Không có việc gì ngược ngươi 1 Chương 29: Không có việc gì ngược ngươi 2 Chương 30: Không có việc gì ngược ngươi 3 Chương 31: Hội nghị gió lốc 1 Chương 32: Hội nghị gió lốc 2 Chương 33: Rung chuyển 1 Chương 34: Rung chuyển 2 Chương 35: Rung chuyển 3 Chương 36: Vương điện của Nữ vương Chương 37: An Sắt bảo vệ vợ Chương 38: Nữ vương dựng dục hắc ám Chương 39: Bóng tối dưới ánh sáng Chương 40: Chém giết 1 Chương 41: Chém giết 2 Chương 42: Thương tiếc vận mệnh Chương 43: Lựa chọn Chương 44: Quá khứ của nữ vương Chương 45: Không thể chọn cả hai Chương 46: Lúc ăn cơm Chương 47: Đau đớn Chương 48: Chiến tranh Chương 49: Thắng bại Chương 50: Đến tiếp sau 1