doc truyen thiet thu truc kiem tttk truyen chu ebook prc download full

Thiết Thư Trúc Kiếm

Hoàn thành 87 Chương 5580 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Bạn đang đọc truyện Thiết thư trúc kiếm của tác giả Trần Thanh Vân trên website đọc truyện online. Thiết Thư Trúc Kiếm Tác giả: Trần Thanh Vân Hồi 53 Cừu Thiên Hiệp đứng giữa bức mảnh lưới sắt cao giọng quát to: - Thiết Huyết bảo ! Các ngươi là kẻ đáy giếng nhìn trời, mảnh lưới sắt này đâu cản nổi bước tiến của ta ! Vừa nói dứt, chàng tuốt phăng thanh “Khô trúc thánh kiếm” ra khỏi vỏ, quay một vòng tròn, kim quang chiếu ra vàng rực rỡ sáng chói khắp mặt trường. Nhan Như Ngọc thấy Cừu Thiên Hiệp động thủ nàng biến sắc kêu lên thất thanh: - Dừng tay lại. Mau ! Vừa nói dứt nàng rút phăng thanh kiếm dài, lây động vù vù, chìa mũi cản ngay ngọn “Khô trúc thánh kiếm” mà chính Cừu Thiên Hiệp đang thở thần lực chém xả và mãnh lưới. “Khô trúc thánh kiếm” là vật chí bửu kỳ trân, sắc bén tột đời ... Bỗng nghe - Keng ! Tiếng binh khí chạm nhau tóe lửa, thanh...

Chương 1: Kẻ thù lại là người thân Chương 2: Trong tai nạn lại gặp kỳ nhân Chương 3: Tà Tâm Hắc đạo Chương 4: Túi tham không đáy Chương 5: Một ý nguyện trước khi lên đường Chương 6: Chốn rừng hoang gặp mỹ nữ Nơi đá núi bị trói tay Chương 7: Song Lệnh giao hoan Chương 8: Thiên Nam song tinh Chương 9: Thà chịu chết, không chịu mất võ công Chương 10: Dưới chân núi Võ Đang Chương 11: Thường Thắng Bát Kiếm Chương 12: Bảo An Long Khách Sạn Chương 13: Rước Khách Nửa Khuya Chương 14: Hổ Bá Ma Đầu Lệnh Chương 15: Nửa Đêm Nơi Cấm Địa Chương 16: Thất Quái Nhập Huyền Cung Chương 17: Bí Thế Quần Ma Chịu Đổ Máu Chương 18: Nhìn Nhận Người Thân Chương 19: Cố Đô Trường An Là Chỗ Long Đàm Hổ Huyệt Chương 20: Rồng Mây Gặp Hội Chương 21: Khách Quái Kiệt Khéo Cứu Gái Quần Thoa Chương 22: Tiểu Hiệp Dũng Chiến Quang Chương 23: Đoạt Thê Cừu Sâu Tựa Biển Chương 24: Ơn Xá Sanh, Cầm Bằng Tái Tạo Chương 25: Tiềm Long Cốc Cầu Thần y Chương 26: Hạ Lan Sơn Ngộ Kỳ Nhân Chương 27: Mừng Được Khô Trúc Thánh Kiếm Chương 28: Khổ Tâm Vì Mất Đi Tri Kỷ Má Hồng Chương 29: Gió Đưa Hạc Khốc Lên Rừng Võ Chương 30: Giang Hồ Cây Cỏ Cũng Là Binh Chương 31: Giang Hồ Cây Cỏ Cũng Là Binh Chương 32: Người Huyền Bí Tựa Huyền Cung Chương 33: Không Rõ Bạn Thù Chương 34: Ân Cừu Khó Nghĩ Chương 35: Đến Thiếu Lâm Thưởng Ngoạn Chờ Mở Hội Đoan Dương Chương 36: Ai Là Kẻ Trộm Kinh Chương 37: Khách Hào Kiệt Bỗng Trở Lại Chùa Xưa Chương 38: Trên Danh Sơn Khổ Đội Cao Nhân Chương 39: Nộ Trừng Thập Bát La Hán Chương 40: Cười Đọc Ba Đạo Chiến Thơ Chương 41: Đơn Thân Tuấn Kiệt Nghĩa Khí Trả Thần Cưu Chương 42: Cao Thủ Chật Tha Ma Kiếm Thần Ra Oai Vũ Chương 43: Oan Gia Đeo Đuổi Hai Gái Chận Đường Chương 44: Tam Hung Lộ Hình Dung Chương 45: Phi Mã Song Hùng Bị Trừng Trị Chương 46: Ác Đấu Với Ngũ Hoa Quỷ Mẫu Chương 47: Mới Gặp Chiếc Phắch Mặt Quỷ Chương 48: Cuộc Tao Phùng Với Hoa Khôi Lệnh Chủ Chương 49: Ngũ Diện Yêu Hồ Lộng Quỷ Chương 50: Cái Thế Ma Quân Tìn Cừu