doc truyen thiep than te tuong tttt truyen chu ebook prc download full

Thiếp Thân Tể Tướng
Thiếp Thân Tể Tướng

Thiếp Thân Tể Tướng

Hoàn thành 15 Chương 1632 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Quân Du Trần vốn là một viên quan nho nhỏ trong Hàn Lân Viện của Thanh Long quốc, vốn tưởng rằng mình có thể yên yên ổn ổn mà sống hết đời này nhưng vì nhận lời thay hảo bằng hữu là Cố Viêm Võ đang là thị vệ đại nội trực đêm trong hoàng cung một buổi, không ngờ trót dại gặp gỡ thánh thương Trầm Diệc Hiên phong lưu tiêu sái, lại không ngờ vì lầm lẫn mà bị đưa lên giường, không, là long sàng a.

Từ đó về sau, Trầm Diệc Hiên đối với hắn “nhất” tố “chung tình”, mà cuộc đời Quân Du Trần cũng bắt đầu từ đây thay đổi, từ một quan văn thất phẩm nhỏ bé trở thành tể tướng rồi thẳng tới hoàng hậu, bắt đầu số phận không tầm thường của hắn...