doc truyen thiep than binh vuong ttbv truyen chu ebook prc download full

Thiếp Thân Binh Vương
Thiếp Thân Binh Vương

Thiếp Thân Binh Vương

Tác giả: Tiếu Tiếu Tinh Nhi Thể loại: Đô Thị Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Nháp Convert 1390 Chương 61943 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Một oppa lính đánh thuê bị ép vào TP thực hiện hôn ước của sư phụ giao cho...

Từ đây hắn bắt đầu hành trình làm ngựa giống của mình.

P/S: chắc thuộc thể loại yy.

Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 1: Cửu thiên nữ thần vậy lão bà Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 2: Tài xế cũng kiêu ngạo Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 3: Tiểu yêu tinh Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 4: Hai cái Tây Môn Khánh Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 5: Ủy khuất Đường Hân Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 6: Ta có lão bà Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 7: Yếu điểm tiền tiêu vặt Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 8: Ta muốn cưa ngươi Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 9: Hàn Tiểu Yên sợ hãi Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 10: Kinh Phi giả bộ thâm trầm Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 11: Kim hạt mỹ nhân Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 12: Cảm động nữ thần Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 13: Kỳ lạ thăng chức Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 14: Lấy quyền mưu tư Mộ Khuynh Thành Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 15: Mỹ nữ bộ trưởng Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 16: Cách bích ban hoa Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 17: Rơi xuống bá vương Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 18: Bá vương uy vũ Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 19: Tại sao có thể có đỏ Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 20: Khổ não Kinh Phi Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 21: Kiêm chức tiểu tam Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 22: Giả bộ non nớt tiểu nha đầu Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 23: Đã xảy ra chuyện Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 24: Thần phạt lính đánh thuê Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 25: Ngân lang chuyện cũ Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 26: Có nhìn thấy hay không một đại mỹ nữ Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 27: Nữ nhân thật sự là phiền phức Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 28: Trình Tư Vũ thủ đoạn Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 29: Hai cái mỹ nữ chanh chua Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 30: Mộ Khuynh Thành sợ hãi Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 31: Thân thân tiểu thành nhi Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 32: Đào hoa nguyên CLB Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 33: Ma lạt cảnh ti Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 34: Ngươi có phải là nam nhân hay không? Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 35: Còn đánh nữa hay thôi? Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 36: Xà nữ Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 37: Tọa xe đẩy tiểu cô nương Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 38: Hồng nhân quán Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 39: Hồng nhân quán Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 40: Hạt tử có độc Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 41: Thế báo thái khoái liễu điểm Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 42: Lửa giận cực điểm Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 43: Ô, thật đúng là tức giận Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 44: Hàn Tiểu Yêu hủy dung Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 45: Gặp gỡ Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 46: Mang theo nữ hài đi săn thú Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 47: Có người để mắt chốn đào nguyên Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 48: Song bào thai hoa tỷ muội Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 49: Ma Hạt lãnh khốc Thiếp thân binh vương quyển thứ nhất - Chương 50: Đường lão