doc truyen thien lao thien t truyen chu ebook prc download full

Thiên

Tác giả: Lão Thiên Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đô Thị, Truyện Việt Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Đang cập nhật 174 Chương 12109 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Hành trình khám phá tu nguyên giới, Đại lục Nguyên Thiên, bắt đầu tại Dược viên Thanh Phong Phái...

Nguyên, Huyệt, Tượng, Giác, Thể, Đạo là lục cảnh giới trong truyện.

Hệ cơ bản, hệ hiếm, hệ cực hiếm, là những năng lực hệ trong truyện.

Quyển I- Thanh Phong Phái - Chương 1- Dược Viên Quyển I- Thanh Phong Phái - Chương 2: Tiến Tu Nguyên Chương 3 - 4: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Chương 5: Phòng Tạp Vụ Chương 6 - 7: Nữ Tử Phương Nguyệt Chương 8 - 9 - 10: Nữ Tử Phương Nguyệt Chương 11: Dị Biến Trong Thân Thể Chương 12: Phong Ấn Lạ Chương 13: Ba Tháng Chương 14: Kế Ước Tình Bạn Chương 15 - 16: Thanh Phong Điện Chương 17 - 18: Ba Năm Trước Chương 19 - 20 - 21: Huyền Lang Động Chương 22: Thiếu Chủ Nhện Tộc Chương 23: Trận Chiến Đầu Tiên Chương 24: Cảnh Giới Huyệt Chương 25 - 26: Nhện Thụy Đóng Băng Chương 27 – 28: Trảm Tam Yêu Gạc Tàng Bự Chương 29: Gặp Nghệ Tuyết Chương 30: Tiến Nhị Cổ Thụ Chương 31: 12 Đệ Tử Chân Truyền Chương 32: Hỗn Chiến Chương 33 -34: Hạ Linh Chương 35: Nhện Lục Bỏ Chạy Chương 36: Lưới Tơ Huyết Độc Chương 37: Nhện Lục Chết Chương 38: Tộc Địa Nhện Tộc Chương 39: Tạo Lối Thoát Chương 40: Bỏ mạng Chương 41: Nhà Băng Hình Thành Chương 42: Tiến Lang Tộc Chương 43: Thượng Linh Chương 44: Lang Cơ – Lang Hoàn Chương 45: Lang Cơ – Lang Hoàn (2) Chương 46: Truyền Thuyết Lữ Tình Thụ (1) Chương 47: Huyền Đảo (1) Chương 48: Huyền Đảo (2) Chương 49: Huyền Đảo (3) Chương 50: Huyền Đảo (4) Chương 51: Là Lữ Tình Tan Sao (1) Chương 52: Là Lữ Tình Tan Sao (2) Chương 53: Huyền Quy Lão Tổ Chương 54: Rời Huyền Đảo Chương 55: Lang Bách Lão Tổ (1) Chương 56: Lang Bách Lão Tổ (2) Chương 57: Nhện Mật, Cạp Tường Tộc Trưởng Chương 58: Rời Huyền Lang Động (1) Chương 59: Rời Huyền Lang Động (2) Chương 60: Truyền Tống Tứ Phương Mỗi Người Một Nơi Quyển 1: Thanh Phong Phái - Chương 61: Thành Vị Thanh