doc truyen thien tai trieu hoi su ttths truyen chu ebook prc download full

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Đang cập nhật 434 Chương 95672 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Truyện Thiên Tài Triệu Hồi Sư của tác giả Nhược Tuyết Tam Thiên là truyện xuyên không cực kỳ hấp dẫn.

Kiếp trước nàng bị đem làm vật thí nghiệm, ngoài cha ra, giết sạch tất cả, kể cả chính nàng.

Nàng về thế giới xa xôi làm một tiều thư nhà họ Vân, nàng sống vì họ tộc là phần nhiều.

Nhưng gia tộc của nàng đang đến ngày lụi tàn. Nếu nàng đã trở thành Vân Phong, người khác đừng mơ tưởng động đến một phần của Vân gia!

Q.1 - Chương 1: Số 17 Q.1 - Chương 2: Vân Phong Q.1 - Chương 3: Vân Gia suy tàn Q.1 - Chương 4: Nỗi đau của Vân Gia Q.1 - Chương 5: Tiến vào từ đường Q.1 - Chương 6: Tinh Hồn Thạch tổ truyền Q.1 - Chương 7: Tam tu? Q.1 - Chương 8: Triệu hồi sư, bắt đầu tu hành! Q.1 - Chương 9: Vô duyên với chiến sĩ Q.1 - Chương 10: Sức mạnh thần bí Q.1 - Chương 11: Khế Ước Chi Trận của Vân Phong Q.1 - Chương 12: Đừng chắn đường của ta Q.1 - Chương 13: Sức mạnh của chiến sĩ ngũ cấp Q.1 - Chương 14: Tiến vào giữa Mê Vụ Rừng Rậm Q.1 - Chương 15: Đụng độ ngũ cấp Q.1 - Chương 16: Một chọi ba Q.1 - Chương 17: Người hầu Q.1 - Chương 18: Hỏa Vân Sói biến dị! Q.1 - Chương 19: Ngươi là của ta! Q.1 - Chương 20: Khế ước, Hỏa Vân Sói biến dị! Q.1 - Chương 21: Khế Ước Chi Giới – Nhẫn Khế Ước Q.1 - Chương 22: Hở? Có người à? Q.1 - Chương 23: Gặp một vài người Q.1 - Chương 24: Coi thường ma pháp của ngươi Q.1 - Chương 25: Tâm tư của Mai gia Q.1 - Chương 26: Nhục Cầu Q.1 - Chương 27: Lâm Gia Q.1 - Chương 28: Nàng tới làm gì? Q.1 - Chương 29: Hôn ước nực cười Q.1 - Chương 30: Vân Phong Vân Gia Q.1 - Chương 31: Thực lực khó lường Q.1 - Chương 32: Không so đo không được Q.1 - Chương 33: Ta chấp nhận thách đấu Q.1 - Chương 34: Kẻ làm nhục Vân Gia, chết! Q.1 - Chương 35: Nếu có tổn hại, bảo đảm Vân Phong bình yên! Q.1 - Chương 36: Nhục Cầu cuối cùng là thứ gì Q.1 - Chương 37: Cuối cùng cũng đến à? Q.1 - Chương 38: Đạo đối với người, gieo nhân nào gặp quả nấy Q.1 - Chương 39: Lâm Mông, chết! Q.1 - Chương 40: Ta không cần, cho ngươi được rồi Q.1 - Chương 41: Vân Phong, các ngươi không được đụng vào! Q.1 - Chương 42: Kế hoạch của Lâm Gia Q.1 - Chương 43: Bộc lộ sức mạnh Q.1 - Chương 44: Chuẩn bị Q.1 - Chương 45: Bắt đầu giao chiến! Q.1 - Chương 46: Phương thức chiến đấu kết hợp! Q.1 - Chương 47: Tình thế nghịch chuyển Q.1 - Chương 48: Tặng lễ vật cho Lâm Gia Q.1 - Chương 49: Vui sướng Q.1 - Chương 50: Đủ rồi? Ngươi đang nói đùa à?