doc truyen thien phat quyen tpq truyen chu ebook prc download full

Thiên Phật Quyển

Hoàn thành 65 Chương 2948 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Bạn đang đọc truyện Yến thập tam của tác giả Cổ Long trên trang đọc truyện online. Thiên Phật Quyển Tác giả: Cổ Long Hồi 2 Ánh mắt của Hướng Xung Thiên nhìn tới người nào người ấy lập tức mặt xanh như chàm đổ. Ngày trước lão một mình lãnh đạo Triết Đông Thất gia tiêu...

Chương 1: Thiếu niên bảo tiêu Chương 2: Truy Phong Vô Ảnh Chương 3: Tại sao tự vẩn? Chương 4: Thần bí mỹ phụ Chương 5: Lăng Phong công tử Chương 6: Thân thế khổ ải bất khả thuật Chương 7: Tình càng lúc càng nồng Chương 8: Thạch thất luyện công Chương 9: Dâm thư kỳ công Chương 10: Hắc y nữ nhân Chương 11: Ngân Tiêu Sách Hồn Chương 12: Thạch động khai Huyền quan Chương 13: Sơn trang dạ chiến Chương 14: Phàm thị tam kiếm Chương 15: Thần La Thiết Đảm Chương 16: Tử thi quái nhân Chương 17: Tiểu trấn ngộ hiểm Chương 18: Hồng Sa Huyết Ảnh chưởng Chương 19: Tử Nhân cư Chương 20: Hình tích cừu nhân Chương 21: Giang Nam nhị kỳ Chương 22: Ngộ nhận độc tửu Chương 23: Mỹ nhân chi ân Chương 24: Lực chiến Ngọc Diện Tiểu Thanh Phù Chương 25: Thần La đấu Thần Hầu Chương 26: Lâm chung truyền nghệ Chương 27: Đoạn Phương công tử Chương 28: Chân tướng huyết án Chương 29: Lôi Âm Phật chưởng Chương 30: Khiếu Hóa đại trận Chương 31: Nguy cơ trùng trùng Chương 32: Thạch Cơ đại trận Chương 33: Thanh Phù Thần Chương 34: Hồng Phấn Quỷ Diện Chương 35: Quái sự bên sông Chương 36: Quỷ diện thiếu nữ Chương 37: Giang thượng sinh tình nghiệp Chương 38: Hải Ngoại tam sát Chương 39: Sưu Hồn chỉ Chương 40: Thân đọa hiểm cảnh Chương 41: Thiên Phật tuyệt học Chương 42: Nam Hải bát yêu Chương 43: Mộ Dung sơn trang Chương 44: Địa thất hành hình Chương 45: Đào Hoa tứ tiên lập Mê Hồn trận Chương 46: Đào Hoa chi mệnh Chương 47: Điệu hổ ly sơn Chương 48: Mỹ nhân ngộ nạn Chương 49: Độc chiến Tam sát Chương 50: Sinh tử nhất chưởng