doc truyen thien menh tan nuong tmtn truyen chu ebook prc download full

Thiên Mệnh Tân Nương

Hoàn thành 65 Chương 2739 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Hôn lễ! Chương 2: Lão mù họ Chu! Chương 3: Ân nhân đêm lạnh! Chương 4: Phong thủy tiên sinh! Chương 5: Tạ tuyệt hảo ý! Chương 6: Liên hoa thác nguyệt! Chương 7: Mãnh hổ xuống núi! Chương 8: Nửa đêm lên núi! Chương 9: Quan tài trong nước! Chương 10: Thanh y thiếu niên! Chương 11: Bái sư học nghệ! Chương 12: Vua dân dậy sóng! Chương 13: Vong ân phụ nghĩa! Chương 14: Tể tướng! Chương 15: Tửu lâu xui xẻo! Chương 16: Qúa vô lý! Chương 17: Bại là hổ chết! Chương 18: Bia mộ diệt môn! Chương 19: Nghĩa sĩ giữa sông! Chương 20: Giải thích! Chương 21: Ngọc Đỉnh lên trời! Chương 22: Tá túc Trịnh phủ! Chương 23: Đều có tâm cơ! Chương 24: Vô tình trúng kế (ngộ nhập bẫy rập)! Chương 25: Kinh hồn Vô Thường! Chương 26: Người về lúc nửa đêm! Chương 27: Mưa gió không ngừng! Chương 28: Trở lại sau núi! Chương 29: Ngọc Đỉnh ba chân! Chương 30: Chuyện khó hiểu! Chương 31: Ẩn tình bên trong! Chương 32: Chuyện khó xử ở tửu lâu! Chương 33: Hài cốt trong mộ! Chương 34: Chân phế đỉnh tàn! Chương 35: Quân tử hảo cầu! Chương 36: Mật vệ thiếu niên! Chương 37: Ác huynh hiền đệ! Chương 38: Dương sai sinh bệnh! Chương 39: Trai ngọc sinh châu! Chương 40: Tiếng người trong tảng đá! Chương 41: Tị nạn đêm mưa! Chương 42: Chân tình thật giả! Chương 43: Nói dối! Chương 44: Trai ngọc tìm châu! Chương 45: Mẫu đơn và hoa đào! Chương 46: Huyết châu! Chương 47: Nhà thân hào! Chương 48: Long Môn lý dược! Chương 49: Chuyện lạ trong hồ! Chương 50: Diễn giả thành thật!