doc truyen thien menh tan nuong tmtn ebook prc download full

Thiên Mệnh Tân Nương

Hoàn thành 65 Chương 1434 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Hôn lễ! Chương 2: Lão mù họ Chu! Chương 3: Ân nhân đêm lạnh! Chương 4: Phong thủy tiên sinh! Chương 5: Tạ tuyệt hảo ý! Chương 6: Liên hoa thác nguyệt! Chương 7: Mãnh hổ xuống núi! Chương 8: Nửa đêm lên núi! Chương 9: Quan tài trong nước! Chương 10: Thanh y thiếu niên! Chương 11: Bái sư học nghệ! Chương 12: Vua dân dậy sóng! Chương 13: Vong ân phụ nghĩa! Chương 14: Tể tướng! Chương 15: Tửu lâu xui xẻo! Chương 16: Qúa vô lý! Chương 17: Bại là hổ chết! Chương 18: Bia mộ diệt môn! Chương 19: Nghĩa sĩ giữa sông! Chương 20: Giải thích! Chương 21: Ngọc Đỉnh lên trời! Chương 22: Tá túc Trịnh phủ! Chương 23: Đều có tâm cơ! Chương 24: Vô tình trúng kế (ngộ nhập bẫy rập)! Chương 25: Kinh hồn Vô Thường! Chương 26: Người về lúc nửa đêm! Chương 27: Mưa gió không ngừng! Chương 28: Trở lại sau núi! Chương 29: Ngọc Đỉnh ba chân! Chương 30: Chuyện khó hiểu! Chương 31: Ẩn tình bên trong! Chương 32: Chuyện khó xử ở tửu lâu! Chương 33: Hài cốt trong mộ! Chương 34: Chân phế đỉnh tàn! Chương 35: Quân tử hảo cầu! Chương 36: Mật vệ thiếu niên! Chương 37: Ác huynh hiền đệ! Chương 38: Dương sai sinh bệnh! Chương 39: Trai ngọc sinh châu! Chương 40: Tiếng người trong tảng đá! Chương 41: Tị nạn đêm mưa! Chương 42: Chân tình thật giả! Chương 43: Nói dối! Chương 44: Trai ngọc tìm châu! Chương 45: Mẫu đơn và hoa đào! Chương 46: Huyết châu! Chương 47: Nhà thân hào! Chương 48: Long Môn lý dược! Chương 49: Chuyện lạ trong hồ! Chương 50: Diễn giả thành thật!