doc truyen thien long chi doan du tlcdd truyen chu ebook prc download full

Thiên Long Chi Đoàn Dự
Thiên Long Chi Đoàn Dự

Thiên Long Chi Đoàn Dự

Tác giả: Thương Sơn Phụ Tuyết Thể loại: Kiếm Hiệp, Đồng Nhân Nguồn: http://truyencv.com/

Hoàn thành Convert 726 Chương 251128 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Nhân vật chính trùng sinh vì Thiên Long Bát Bộ bên trong Đoàn Dự, ngay từ đầu liền chăm chỉ học tập quạt xếp thủ pháp điểm huyệt cùng bắt chi thuật, thay đổi trước kia Đoàn Dự thư sinh yếu đuối dáng vẻ, bây giờ Đoàn Dự muốn làm một cái văn võ song toàn, so Mộ Dung Phục tại giai đoạn trước càng có mị lực công tử văn nhã hình tượng...

Giai đoạn trước nhiều dựa theo nguyên nội dung cốt truyện, phía sau thì suy nghĩ buông ra, một cái mênh mông Thiên Long thế giới hiện ra ở trước mắt.

Chương 1: 【 trùng sinh Đoàn Dự, lần đầu tập võ 】Chương 2: 【 khiêu khích Kiếm tông, thanh sam lỗi lạc 】Chương 3: 【 gặp phải Chung Linh, nói cười yến yến 】Chương 4: 【 Lang Huyên Phúc Địa, tìm kiếm bí tịch 】Chương 5: 【 Lăng Ba Vi Bộ, Bắc Minh Thần Công 】Chương 6: 【 Thủy Mộc Thanh Hoa, Uyển Hề Thanh Dương 】Chương 7: 【 nhai cao phía trên, có thể nguyện cưới ta 】Chương 8: 【 đánh bại ngạc thần, thuận lợi thu đồ đệ 】Chương 9: 【 núi cao phía trên, người ấy làm bạn 】Chương 10: 【 cổ trấn đêm trăng, Lăng Ba Vi Bộ 】Chương 11: 【 hàm tình mạch mạch, chung hữu sở thành 】Chương 12: 【 mũ rộng vành hào khách, sơn tặc đột kích 】Chương 13: 【 Thanh Cương Tang môn, kiếm khí như rồng 】Chương 14: 【 ám tiễn đả thương người, Lang nha bổng múa 】Chương 15: 【 Thái tổ trường quyền, điểm huyệt bắt 】Chương 16: 【 cảnh giới võ học, Thiên Cương Địa Sát 】Chương 17: 【 cản thi truyền thuyết, Tương bên trong danh túc 】Chương 18: 【 rừng trúc đánh nhau chết sống, Liên Thành kiếm pháp 】Chương 19: 【 rừng phong chi dạ, quan môn đệ tử 】Chương 20: 【 Thần Chiếu nội công, nhất lưu võ giả 】Chương 21: 【 nhà sàn các, phố dài đấu kiếm 】Chương 22: 【 chiếm lấy xích kiếm, Danh Kiếm sơn trang 】Chương 23: 【 thần hà lưu vực, tranh sơn thủy quyển 】Chương 24: 【 Đại Vương thôn trước, tuyển bạt minh chủ 】Chương 25: 【 Đường thi kiếm pháp, Dịch Kế Phong hiện 】Chương 26: 【 Thần Chuy Thái Bảo, Đoàn Dự ra sân 】Chương 27: 【 liên thành hiển uy, khinh thường minh chủ 】Chương 28: 【 tháng chín Trùng Dương, hung ác mãng xà 】Chương 29: 【 sinh linh đồ thán, mưa to như đao 】Chương 30: 【 xảo đặt mai phục, tử chiến đến cùng 】Chương 31: 【 ác nhân phục tru, mãng xà lui bước 】Chương 32: Mãng Cổ Chu CápChương 33: Bách độc bất xâm chi thânChương 34: Trong rừng trúc luyện Bắc Minh Thần CôngChương 35: Ác chiến Thần Nông bangChương 36: Dữ quân sơ tương thức, do như cố nhân quyChương 37: Vạn Kiếp cốcChương 38: Đoàn Duyên Khánh quỷ kếChương 39: Bảo Định Đế bại luiChương 40: Hoàng Mi tăng đánh cờ Đoàn Duyên KhánhChương 41: Thạch ốc cứu ngườiChương 42: Ván cờ kết thúcChương 43: Tên là đầu chó đại hánChương 44: Thiên sinh thần lựcChương 45: Nội lực phản phệChương 46: Bắt đầu luyện Nhất Dương ChỉChương 47: Thiên Long tự lẻn vào người áo đenChương 48: Long Tượng Bàn Nhược CôngChương 49: Đối đáp Khô ThiềnChương 50: Cưu Ma Trí cầu kiếm kinh