truyen thien kim lam vo ke tklvk ebook prc download full

Thiên Kim Làm Vợ Kế

Hoàn thành 72 Chương 920 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Không thể không đi Chương 2: Chuyến đi đến Đài Châu Chương 3: Chọn người Chương 4: Bàn bạc Chương 5: Đại hôn Chương 6: Ra mắt Chương 7: Bọn nhỏ Chương 8: Ăn cơm Chương 9: Tiết gia Chương 10: Các vị trưởng bối Chương 11: Kinh lý Chương 12: Chúng ta phải hướng về phía trước Chương 13: Nhập môn Chương 14: Trò chuyện Chương 15: Vải vóc Chương 16: Vú em Chương 17: Làm thơ Chương 18: Viên thị Chương 19: Thông gia Chương 20: Đều ở lại cả đi Chương 21: Tính toán của Viên cô nương Chương 22: Chuyện của Thẩm gia Chương 23: Chứng cứ Chương 24: Chu tú tài Chương 25: Chàng phải tốt với thiếp cả đời Chương 26: Gia sự Chương 27: Lòng người khó dò Chương 28: Phản ứng của con trẻ Chương 29: Tiệc rượu Chương 30: Diệc Phong các Chương 31: Mặt nạ Chương 32: Quà mừng Chương 33: Chúc tết Chương 34: Trương gia Chương 35: Ở lại nơi ấy Chương 36: Sáng tỏ thân phận Chương 37: Chúng ta quen biết nhau Chương 38: Chính trực Chương 39: Thất Sát Chương 40: Thay áo mới Chương 41: Nghiên cứu thi từ Chương 42: Mỹ kiều nương Chương 43: Nhà chính Chương 44: Học viện Chương 45: Lợi nhuận Chương 46: Thiên tai Chương 47: Vay tiền Chương 48: Y thư Chương 49: Xin từ chức Chương 50: Thiên tai nhân họa