doc truyen thien kim lam vo ke tklvk truyen chu ebook prc download full

Thiên Kim Làm Vợ Kế

Hoàn thành 72 Chương 3259 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Không thể không đi Chương 2: Chuyến đi đến Đài Châu Chương 3: Chọn người Chương 4: Bàn bạc Chương 5: Đại hôn Chương 6: Ra mắt Chương 7: Bọn nhỏ Chương 8: Ăn cơm Chương 9: Tiết gia Chương 10: Các vị trưởng bối Chương 11: Kinh lý Chương 12: Chúng ta phải hướng về phía trước Chương 13: Nhập môn Chương 14: Trò chuyện Chương 15: Vải vóc Chương 16: Vú em Chương 17: Làm thơ Chương 18: Viên thị Chương 19: Thông gia Chương 20: Đều ở lại cả đi Chương 21: Tính toán của Viên cô nương Chương 22: Chuyện của Thẩm gia Chương 23: Chứng cứ Chương 24: Chu tú tài Chương 25: Chàng phải tốt với thiếp cả đời Chương 26: Gia sự Chương 27: Lòng người khó dò Chương 28: Phản ứng của con trẻ Chương 29: Tiệc rượu Chương 30: Diệc Phong các Chương 31: Mặt nạ Chương 32: Quà mừng Chương 33: Chúc tết Chương 34: Trương gia Chương 35: Ở lại nơi ấy Chương 36: Sáng tỏ thân phận Chương 37: Chúng ta quen biết nhau Chương 38: Chính trực Chương 39: Thất Sát Chương 40: Thay áo mới Chương 41: Nghiên cứu thi từ Chương 42: Mỹ kiều nương Chương 43: Nhà chính Chương 44: Học viện Chương 45: Lợi nhuận Chương 46: Thiên tai Chương 47: Vay tiền Chương 48: Y thư Chương 49: Xin từ chức Chương 50: Thiên tai nhân họa