truyen thien hau pk nu hoang thpnh ebook prc download full

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Hoàn thành 83 Chương 1293 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Ly kỳ xuyên qua Chương 2: Số phận bi thảm của vật hi sinh Chương 3: Lần đầu gặp thái tử Chương 4: Thu hồi quyền lợi Chương 5: Cướp vai diễn Chương 6: Lấy lòng Chương 7: Thích ứng cuộc sống Chương 8: Tín ngưỡng tôn giáo Chương 9: Trình diễn trò hay Chương 10: Thiên hậu ra tay Chương 11: Thế tông cảnh cáo Chương 12: Ăn vận xa hoa Chương 13: Tình cờ gặp ở bãi tập Chương 14: Càng nhìn càng thấy thích Chương 15: Chuyến săn tây sơn Chương 16: Chuyến săn tây sơn 2 Chương 17: Chuyến săn tây sơn 3 Chương 18: Chuyến săn tây sơn 4 Chương 19: Chuyến săn tây sơn 5 Chương 20: Chuyến săn tây sơn 6 Chương 21: Chuyến săn tây sơn 7 Chương 22: Chuyến săn tây sơn 8 Chương 23: Chuyến săn tây sơn 9 Chương 24: Chuyến săn tây sơn 10 Chương 25: Chuyến săn tây sơn 11 Chương 26: Chuyến săn tây sơn 12 Chương 27: Chuyến săn tây sơn 13 Chương 28: Vò đã mẻ lại sứt Chương 29: Khó có thể buông tay Chương 30: Nhanh chóng tỉnh lại Chương 31: Gần gũi khó hiểu Chương 32: Bất ngờ ra chiêu Chương 33: Ỷ lại sâu sắc Chương 34: Tuyên bố thẳng thắn Chương 35: Đưa canh xin ân huệ Chương 36: ÁP DỤNG QUY ĐỊNH MỚI Chương 37: Triệu kiến Thừa tướng Chương 38: THỪA TƯỚNG RA TAY Chương 39: AI QUAN TRỌNG HƠN Chương 40: BÈ LŨ XU NỊNH Chương 41: Chuyện bầu bì trong cung Chương 42: KHÔNG THỂ KIỀM LÒNG Chương 43: Tâm ngoan thủ lạt Chương 44: LẠI NGÂM THƠ Chương 45: Đạp xuống rồi lại dẫm thêm cái nữa Chương 46: BỊ NHIỄM THƯƠNG HÀN Chương 47: Cùng sinh cùng tử Chương 48: CHĂM BỆNH Ở HÀNH CUNG Chương 49: XOAY CHUYỂN CÀN KHÔN Chương 50: RA ĐÒN PHỦ ĐẦU