doc truyen thien hac pho thp truyen chu ebook prc download full

Thiên Hạc Phổ

Hoàn thành 43 Chương 2765 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Ngoạ Long SInh là 1 trong những tác gia tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng nhất của Đài Loan.

Trong giới tiẻu thuyết võ hiệp Đài Loan, Ngoạ Long Sinh gọi là Thái Sơn Bắc Đẩu.

Chương 1: Lão nhân sắp chết Chương 2: Gia Định Phong Vân Chương 3: Ngũ Quỷ Ám Kích Chương 4: Cao Nhân Trợ Giúp Chương 5: Ngôn Gia Chưởng Môn Chương 6: Bí Truyền Tuyệt Học Chương 7: Nhất Kiếm Tấn Công Chương 8: Sấm Sét Giữa Ban Ngày Chương 9: Nghi Án Trùng Trùng Chương 10: Kiếm Thần Chương 11: Rèn Công Luyện Kiếm Chương 12: Kim Đỉnh Thần Ni Chương 13: Long Hành Kiếm Pháp Chương 14: Nam Thiên Nhị Thánh Chương 15: Tam Nghĩa Môn Chương 16: Đại Mạc Quỷ Thủ Chương 17: Ma Đao Tuyệt Mạng Chương 18: Quyền Nghi Chi Kế Chương 19: Tứ Linh Giáo Chương 20: Sơ Đấu Nữ Ma Chương 21: Đả Bại Nhất Ma Chương 22: Ước Hội Thần Bí Chương 23: Đông Hải Thiếu Nữ Chương 24: Hậu Nhân Đông Hải Song Tiên Chương 25: Hiệp Cốt Nhu Tình Chương 26: Trường Giang Tam Long Chương 27: Thẳng Tiến Trung Nguyên Chương 28: Cái Bang Tranh Luận Chương 29: Kiếm Chấn Cái Bang Chương 30: Thiếu Lâm Kinh Biến Chương 31: Thiên Ma Nữ Đồ Chương 32: Biển Tình Nỗi Sóng Chương 33: Quái Sự Trùng Trùng Chương 34: Quỷ Vương Hiện Thân Chương 35: Thần Kiếm Thị Uy Chương 36: Đường Xa Gánh Nặng Chương 37: An Bày Ảo Diệu Chương 38: Kinh - Hỉ Bất Ngờ Chương 39: Chợt Nghe Hung Tin Chương 40: Kỳ Phong Đột Khởi Chương 41: Về Lại Cố Hương Chương 42: Tam Tuyệt Ngũ Yêu Chương 43: Nguyên Hung Thọ Mệnh