doc truyen thien ha truyen ky thtk truyen chu ebook prc download full

Thiên Hạ Truyền Kỳ

Hoàn thành 39 Chương 3363 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Nam Xương Phủ Ngạo Thiên đoạt kiếm Tiên Nhân Phong quần ma tranh hùng Chương 2: Bích Dạ Cung luyện thành tuyệt kỹ Giữa sơn đạo đụng độ quái nhân Chương 3: Cầm Hồn Cốc tường chuyện U Hồn Tẩm độc thủy thần công viên mãn Chương 4: Động tiền U Hồn thọ kỳ độc Điện trung Thiếu Huy phục chúng nhân Chương 5: Thiếu Thất Sơn ước hội chính tà Hồng Phát Ma thị tài thọ nhục Chương 6: Ngạo Thiên, Bách Độc tranh thắng phụ Thiên Đài, ác nhân thọ mệnh chung Chương 7: Tây An thành, Kim gia nghênh giá Lạc Dương phủ, Tổng đốc thọ nguy Chương 8: Thiếu Thất khai minh bày đại điển Nhị giáo truyền ngôi định xuất quân Chương 9: Khai minh đại điển sinh quái sự Cửu đại môn phái thọ nạn tai Chương 10: Hàng Châu thành đại hiển thần thông Bạch Giao bang bại vong quy thuận Chương 11: Giang thượng thuyền trung thu thủy khấu Thiên Đài sơn hạ quyết thư hùng Chương 12: Quân Sơn dựng nghiệp xưng Bài Giáo Miêu Cương cứu đói phục chúng dân Chương 13: Sơn trung xà điểu tranh thắng phụ Đế kinh thọ bệnh cầu tiên nhân Chương 14: Tung Sơn hào khách lâm nguy khốn Mật cốc nhị ma thảo chiến thư Chương 15: Sơn đạo giai nhân ngộ quân tử Miếu tiền tứ quỷ khiếp thần oai Chương 16: Nhật mộ hương quan hà xứ thị Yên ba giang thượng sử nhân sầu Chương 17: Thái Thất triêu dương song ma tử Tung Sơn nhất nhật lưỡng giáo vong Chương 18: Hương phiêu hợp điện xuân phong chuyển Hoa phúc thiên quan thục cảnh di Chương 19: Cửu U Giới gia phong định phẩm Tây An Thành luận sự hồi gia Chương 20: Kim gia trang cố nhân hội diện Hàm Cốc Quan hài tử thoát nguy Chương 21: Sơn Đông Lương thị thọ nạn tai Thủy thượng thuyền trung ngộ khiếu hóa Chương 22: Cộng mộc ân ba Phụng trì thượng Triêu triêu nhiễm hãn thị quân vương Chương 23: Huyền Đô Bát Cảnh sự bất thành Thượng lộ hồi sơn ngộ cường địch Chương 24: Vong Hồn tử cốc kiến dạ quỷ Cửu U quỷ địa bái Diêm Quân Chương 25: Sơn thượng chư tăng báo hung tín Vũ hạ kiếm khách sát quần hùng Chương 26: Đông Doanh kiếm sĩ chấn quần hùng Giang Nam thượng lệnh bất khả kháng Chương 27: Lục dương trước thủy thảo như yên Hà nhân ỷ kiếm bạch vân thiên Chương 28: Tây sơn lạc nguyệt lâm thiên trượng Đông hải tinh vân phủng cấm vi Chương 29: Bắc tuần hộ giá tam bách hạm Hải thượng cứu nguy nhị lục nhân Chương 30: Đại Mạc cùng thu tái thảo suy Hồ kỵ bằng lăng tạp phong vũ Chương 31: Lương phong minh nguyệt xuất Thiên san Bạch lộ thương mang vân hải gian Chương 32: Ca vũ giáo thành tâm lực tận Nhất triêu thân khứ bất tương tùy Chương 33: Trượng phu ngũ thập công vị lập Đề đao độc lập cố bát hoang Chương 34: Đường lê diệp lạc yên chi sắc Sổ phong vô ngữ lập tà dương Chương 35: Trung Nguyên can qua cổ diệc văn Kỷ sứ kim tiêu thùy lệ ngân Chương 36: Hà đương khải hoàn yến tướng sĩ Tam canh tuyết áp Kim Lăng thành Chương 37: Vương sư nam định Trung Nguyên nhật Đãn bi bất kiến Cửu Châu đồng Chương 38: Hải hà phong cảnh nguyên vô dị Bất chỉ nam phương bất khẳng hưu Chương 39: Tái thượng trường thành không tự hứa Thiên tải thùy kham bá trọng gian