doc truyen thien ha truyen ky thtk ebook prc download full

Thiên Hạ Truyền Kỳ

Hoàn thành 39 Chương 1053 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Nam Xương Phủ Ngạo Thiên đoạt kiếm Tiên Nhân Phong quần ma tranh hùng Chương 2: Bích Dạ Cung luyện thành tuyệt kỹ Giữa sơn đạo đụng độ quái nhân Chương 3: Cầm Hồn Cốc tường chuyện U Hồn Tẩm độc thủy thần công viên mãn Chương 4: Động tiền U Hồn thọ kỳ độc Điện trung Thiếu Huy phục chúng nhân Chương 5: Thiếu Thất Sơn ước hội chính tà Hồng Phát Ma thị tài thọ nhục Chương 6: Ngạo Thiên, Bách Độc tranh thắng phụ Thiên Đài, ác nhân thọ mệnh chung Chương 7: Tây An thành, Kim gia nghênh giá Lạc Dương phủ, Tổng đốc thọ nguy Chương 8: Thiếu Thất khai minh bày đại điển Nhị giáo truyền ngôi định xuất quân Chương 9: Khai minh đại điển sinh quái sự Cửu đại môn phái thọ nạn tai Chương 10: Hàng Châu thành đại hiển thần thông Bạch Giao bang bại vong quy thuận Chương 11: Giang thượng thuyền trung thu thủy khấu Thiên Đài sơn hạ quyết thư hùng Chương 12: Quân Sơn dựng nghiệp xưng Bài Giáo Miêu Cương cứu đói phục chúng dân Chương 13: Sơn trung xà điểu tranh thắng phụ Đế kinh thọ bệnh cầu tiên nhân Chương 14: Tung Sơn hào khách lâm nguy khốn Mật cốc nhị ma thảo chiến thư Chương 15: Sơn đạo giai nhân ngộ quân tử Miếu tiền tứ quỷ khiếp thần oai Chương 16: Nhật mộ hương quan hà xứ thị Yên ba giang thượng sử nhân sầu Chương 17: Thái Thất triêu dương song ma tử Tung Sơn nhất nhật lưỡng giáo vong Chương 18: Hương phiêu hợp điện xuân phong chuyển Hoa phúc thiên quan thục cảnh di Chương 19: Cửu U Giới gia phong định phẩm Tây An Thành luận sự hồi gia Chương 20: Kim gia trang cố nhân hội diện Hàm Cốc Quan hài tử thoát nguy Chương 21: Sơn Đông Lương thị thọ nạn tai Thủy thượng thuyền trung ngộ khiếu hóa Chương 22: Cộng mộc ân ba Phụng trì thượng Triêu triêu nhiễm hãn thị quân vương Chương 23: Huyền Đô Bát Cảnh sự bất thành Thượng lộ hồi sơn ngộ cường địch Chương 24: Vong Hồn tử cốc kiến dạ quỷ Cửu U quỷ địa bái Diêm Quân Chương 25: Sơn thượng chư tăng báo hung tín Vũ hạ kiếm khách sát quần hùng Chương 26: Đông Doanh kiếm sĩ chấn quần hùng Giang Nam thượng lệnh bất khả kháng Chương 27: Lục dương trước thủy thảo như yên Hà nhân ỷ kiếm bạch vân thiên Chương 28: Tây sơn lạc nguyệt lâm thiên trượng Đông hải tinh vân phủng cấm vi Chương 29: Bắc tuần hộ giá tam bách hạm Hải thượng cứu nguy nhị lục nhân Chương 30: Đại Mạc cùng thu tái thảo suy Hồ kỵ bằng lăng tạp phong vũ Chương 31: Lương phong minh nguyệt xuất Thiên san Bạch lộ thương mang vân hải gian Chương 32: Ca vũ giáo thành tâm lực tận Nhất triêu thân khứ bất tương tùy Chương 33: Trượng phu ngũ thập công vị lập Đề đao độc lập cố bát hoang Chương 34: Đường lê diệp lạc yên chi sắc Sổ phong vô ngữ lập tà dương Chương 35: Trung Nguyên can qua cổ diệc văn Kỷ sứ kim tiêu thùy lệ ngân Chương 36: Hà đương khải hoàn yến tướng sĩ Tam canh tuyết áp Kim Lăng thành Chương 37: Vương sư nam định Trung Nguyên nhật Đãn bi bất kiến Cửu Châu đồng Chương 38: Hải hà phong cảnh nguyên vô dị Bất chỉ nam phương bất khẳng hưu Chương 39: Tái thượng trường thành không tự hứa Thiên tải thùy kham bá trọng gian