doc truyen thien gioi hoang hau tghh truyen chu ebook prc download full

Thiên Giới Hoàng Hậu

Hoàn thành 147 Chương 350627 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Bạn đang đọc truyện Thiên giới hoàng hậu của tác giả Ngô Tiếu Tiếu trên website đọc truyện online.

Hoàng thượng, hưu!

Phủ thừa tướng tam tiểu thư, Mộc Thanh Dao bị Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu một quyền đánh chết, nhưng lại nghênh đón một nữ nhân hoàn toàn mới , hào quang bắn ra bốn phía, mị lực kinh người.

Mộc Thanh Dao , mặc dù ngươi là hoàng đế cao quý, cho ta thiên giới sính lễ, nhưng ta đường đường tham mưu trưởng lục chiến, quân đoàn thứ 17, lại cùng nữ nhân khác cộng thị nhất phu sao? nam nhân như vậy ta hưu!

Mộ Dung Lưu Tôn, hoàng đế tuấn mỹ túc trí đa mưu trong thất quốc, lại bị một nữ nhân háo sắc hưu, đôi mắt đen nhuộm tia sáng chói mắt, hắn sẽ không chịu để yên!

Mộ Dung Lưu Chiêu, Huyền Nguyệt quốc Nam An vương, lạnh lùng tà mị, xem nữ nhân là vật hạ đẳng, một đấm đánh chết nữ nhân háo sắc, nhưng lại nghênh đón một người hoàn toàn mới, mê đắm hắn!

Sở Thiển Dực, con trai của Huyền Nguyệt quốc hữu thừa tướng, phúc hắc vô địch, mắt cao hơn đầu, nhưng lại thích cái háo sắc nữ nhân kia, đây là không phải là gọi tự gây nghiệt không thể sống?

Vô Tình, quỷ y của Vô Tình cốc, trích tiên mỹ nam, mới gặp gỡ nàng, thoáng như ngàn năm hiểu rõ đợi chờ, ta nguyện từ bỏ qua này thân, hóa thành cây hứa nguyện, một thân đơn độc từ đây.

Trưởng Tôn Trúc, Thanh La quốc thái tử, yêu nghiệt duy mỹ, Người đời không nhìn được vàng cẩn ngọc, lại đem minh châu xem như bụi đất, ta nguyện ý lấy Thanh La quốc thái tử phi vị cưới ngươi làm vợ.

Trời hiện dị tướng, phượng rơi tướng phủ, người được phượng  thống nhất thất quốc, có ai biết? Phượng lại là cái nữ nhân mang danh háo sắc khắp thiên hạ.

Chương 1: Tiết Tử Chương 2: Trọng sinh nữ nhi Thừa tướng Chương 3: Đệ Nhất Đế Chương 4: Trầm Ngư Lạc Nhạn Chi Tư Chương 5: Mộc Phủ Tam Đóa Hoa Chương 6: Tuệ Tinh Hiện, Phượng Lâm Thiên Hạ Chương 7: Đế tâm, thận trọng Chương 8: Khuynh Thành Mạo, Khác Nhau Một Trời Một Vực Chương 9: Tứ Lạng Bạt Thiên Cân Chương 10: Cự Hôn, Chỉ Nguyện Tự Do Chương 11: Bắc Tân Vương Mộ Dung Lưu Mạch Chương 12: Xuất phủ Chương 13: Chẳng qua không muốn có người chết Chương 14: Minh Phượng Lâu Chương 15: Thưởng Thức Trà Gặp Cừu Nhân Chương 16: Yêu Nam Thử Thật Giả Chương 17: Thử Công Chương 18: Người Đẹp Hơn Hoa Chương 19: Tiến Cung Chương 20: Kiến Giá Chương 21: Vui Vẻ Là Dược Rồi Chương 22: Thủy Tinh Cầu Vỡ Chương 23: Lập Hậu Phong Ba Chương 24: Long Phượng Đấu Chương 25: Long Phượng Đấu Chương 26: Cung Môn Đấu Chương 27: Thi Hành Gia Pháp Chương 28: Ân Cứu Mạng Chương 29: Mua Tỳ Chương 30: Hầu Gái Không Thấp Tiện Chương 31: Thứ Khách Chương 32: Hữu Duyên Tái Tụ Chương 33: Tỷ Muội Tâm Sự Chương 34: Lời Tiểu Thư Nói Vĩnh Viễn Là Đúng Chương 35: Nơi Chốn Có Huyền Cơ Chương 36: Âm Thầm Bảo Hộ Chương 37: Phụ Ái Như Tửu Chương 38: Thánh chỉ đến Chương 39: Không Biết Tiền Đồ Chương 40: Thiên Hạ Kỳ Văn Chương 41: Trùng Thiên Nhất Kích Chương 42: Muốn Làm Kỳ Thủ Chương 43: Thiên Ngoại Đến Tiên Chương 44: Đêm Xinh Dẹp Chương 45: Thông Minh Quá Sẽ Bị Thông Minh Hại Chương 46: Cơm có thể ăn nhiều. Nói, thì nên nói ít Chương 47: Ngày Vui Vẻ Chương 48: Thanh La quốc thái tử Chương 49: Không Báo Thù Này, Thề Không Làm Người Chương 50: đánh Nam An vương