doc truyen thich t truyen chu ebook prc download full

Thích

Hoàn thành 6 Chương 1120 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Tất thảy là “Thích” - Trên cánh tay mỗi thích khách đều khắc chữ này, nó chẳng giống như hình xăm mà chính nỗi căm hờn đã ăn mòn thành chữ. Nhược Nghiên ở Chu công phủ mỗi lần nghe nhắc tới chữ đó, trong tâm dường như mọc gai.