doc truyen thi vuong tv truyen chu ebook prc download full

Thi Vương

Hoàn thành 79 Chương 45710 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Bạn đang đọc truyện Thi Vương của tác giả Phiêu Vũ trên trang đọc truyện online.Truyện xảy ra trên Vô Tận giới, là thế giới tiên hiệp của bản thân tôi, thế giới này trong tác phẩm kia được nhắc đến tương đối rõ ràng ngay từ đầu, còn trong tác phẩm này, xin để mọi người tìm hiểu nó theo từng chương vậy.Trên Vô Tận giới có rất nhiều tộc loại, nên khi tôi nhắc đến con người, chính là nhắc đến tất cả mọi tộc loài, chứ không phải nói riêng nhân loại.

Chương 1: Dị khảo Chương 2: Kim Giác Ma Lang Chương 3: Tử Vong Ma Pháp Chương 4: Nhã Dạ Chương 5: Đại hồng nhân Chương 6: Mĩ thực danh tửu Chương 7: Dạ Chiến chi khởi Chương 8: Đại chiến ma pháp Chương 9: Bại tẩu Chương 10: Chân chính dị khảo Chương 11: Tiến nhập hỗn mang Chương 12: Trình Tưởng chi tử Chương 13: Quyện Long kiến mĩ Chương 14: Thần bí nữ tử Chương 15: Thiên không thưởng mĩ Chương 16: Li biệt – Tái ngộ Chương 17: Thực lực Chương 18: Linh hồn cảnh giới Chương 19: Họa Vũ Chương 20: Ám Tuyển Chương 21: Thi Cầm Chương 22: Dị Truyền Thuyết Chương 23: Trúc Lâm Chi Chiến Chương 24: Trúc Diệp Tiên Tử Chương 25: Lục Nhi Chương 26: Trúc Mị Chi Bí Chương 27: Tuyệt Thế Cường Giả Chương 28: Sinh Tử Chiến Chương 29: Xuân Võng Chương 30: Phụng Vũ Chương 31: Kiến thiên lập địa Chương 32: Kịch chiến Chương 33: Duyên Chương 34: Lân hội Chương 35: Cuồng loạn chi cảnh Chương 36: Bí Tịch Các Chương 37: Nguyệt Thi Chương 38: Giam cầm Chương 39: Quá khứ của Nhã Dạ Chương 40: Phượng Hoàng Chương 41: Khởi trình Chương 42: Cường giả chi lộ Chương 43: Báo thù Chương 44: Tạm biệt Phụng Vũ Chương 45: Không gian chuyển dịch Chương 46: Thoát thai hoán cốt Chương 47: Quái thú chi chiến Chương 48: Y Nhược chi ca Chương 49: Biên bức tử dực Chương 50: Kì Lân chi bí