truyen the ton tt ebook prc download full

Thể Tôn

Hoàn thành 933 Chương 6599 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Lôi Cương Chương 2: Chia ly Chương 3: Thế giới trống không Chương 4: Không gian bốn màu Chương 5: Người khổng lồ Chương 6: Kiếm Đỉnh môn Chương 7: Đao Đồ Chương 8: Đau thương Chương 9: Sắp xếp Chương 10: Nội kình Chương 11: Cương kỹ Chương 12: Cửu Thần kiếm tâm quyết Chương 13: Ngự Thiên Chương 14: Âm Lệ Chương 15: Khai Thiên Chương 16: Rời đi Chương 17: Đan Thần, Luyện Hư Chương 18: Tiểu Thập Vạn Đại Sơn Chương 19: Uy lực của Khai Thiên Chương 20: Hư Kiếm Chương 21: Hai con thú đánh nhau. Chương 22: Chém giết Chương 23: U Phủ? Chương 24: Một đường sinh tử. Chương 25: Lực của bốn con rồng Chương 26: Thu hoạch Chương 27: Thành Kiếm Ngạo Chương 28: Thiết quyển Chương 29: Chém giết Cương sư. Chương 30: Không được nhìn Chương 31: Tử Vận Chương 32: Kiếm Cương môn Chương 33: Tại sao ngươi lại ở đây Chương 34: Tạm thời không giết ngươi Chương 35: Kiếm Thổ Chương 36: Ngộ đạo Chương 37: Lưỡng bại câu thương Chương 38: Cảnh giới Luyện Cốt Chương 39: Sống chung Chương 40: Âm mưu Chương 41: Tiến hóa Chương 42: Luyện Khí tông. Chương 43: Ngươi đánh ta một quyền Chương 44: Gặp lại Đao Đồ Chương 45: Trái tim thổn thức Chương 46: Ma Vân Chương 47: Bắt đầu đại hội Chương 48: Lực lượng của lão phu Chương 49: Lên đài Chương 50: Chú ý