doc truyen the bat vi phi tbvp ebook prc download full

Thệ Bất Vi Phi

Hoàn thành 323 Chương 5409 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: VÀO CUNG Chương 2: CHÀO TỪ BIỆT Chương 3: GẶP GỠ BẤT NGỜ Chương 4: LỖ VỐN Chương 5: THỦ ĐOẠN Chương 6: GIAN LẬN Chương 7: GIAN LẬN (tiếp theo) Chương 8: TÌM THÁI GIÁM Chương 9: ĐEM CHUYỆN SẮC RA CƯỜI ĐÙA Chương 10: BẰNG HỮU Chương 11: KHÍ CỐT TIỂU PHÚC TỬ Chương 12: KỸ VIỆN Chương 13: THỌ LỄ Chương 14: THANH DANH CỦA ĐẠI TỀ TUYÊN VƯƠNG Chương 15: SĂN BẮN Chương 16: TIỂU BẠCH THỎ Chương 17: Đại Tướng Quân Chương 18: THÔNG ĐỒNG VỚI ĐỊCH Chương 19: PHẢN BỘI Chương 20: NHÀ TIỂU PHÚC TỬ Chương 21: BÍ MẬT Chương 22: NGHE LÉN Chương 23: SINH NGHI Chương 24: BIẾN CỐ TRONG CHÙA (1) Chương 25: BIẾN CỐ TRONG CHÙA (2) Chương 26: NHÀN PHI Chương 27: UY CỔ Chương 28: TIỂU QUỲNH HOA Chương 29: CÔNG PHU ĐIỂM HUYỆT CỦA TIỂU PHÚC TỬ Chương 30: LẦN THỨ HAI TRỞ THÀNH THƯỢNG NGHI Chương 31: NGOÀI PHỦ TƯỚNG QUÂN Chương 32: ĐẦU TƯỜNG Chương 33: GIÁ TRỊ CỦA THỌ LỄ Chương 34: TÂM SỰ CỦA LÂM THỤY Chương 35: TƯ ĐỒ MẤT TÍCH Chương 36: THÁI HẬU NƯƠNG NƯƠNG Chương 37: TIẾT TRƯỜNG QUÝ CHẾT Chương 38: LẠI VÀO LÃNH CUNG Chương 39: ƯƠNG NƯƠNG GIẢ Chương 40: MÊ Chương 41: ĐỘC HAY KHÔNG ĐỘC Chương 42: THANH CÔ CÔ TÌNH TỶ TỶ Chương 43: THANH TỶ TỶ Chương 44: CHẠY TRỐN Chương 45: KIM KHÂU THỨ HUYỆT Chương 46: SÓI ĐẾN KÌA! Chương 47: ẤN NÚT MỞ CHỐT Chương 48: ĐƯA THANH LOAN ĐI Chương 49: NỘI TÌNH CÔNG CHÚA Chương 50: MỊ LỰC CỦA BÃO CẨM