doc truyen the bat vi phi tbvp truyen chu ebook prc download full

Thệ Bất Vi Phi

Hoàn thành 323 Chương 11950 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: VÀO CUNG Chương 2: CHÀO TỪ BIỆT Chương 3: GẶP GỠ BẤT NGỜ Chương 4: LỖ VỐN Chương 5: THỦ ĐOẠN Chương 6: GIAN LẬN Chương 7: GIAN LẬN (tiếp theo) Chương 8: TÌM THÁI GIÁM Chương 9: ĐEM CHUYỆN SẮC RA CƯỜI ĐÙA Chương 10: BẰNG HỮU Chương 11: KHÍ CỐT TIỂU PHÚC TỬ Chương 12: KỸ VIỆN Chương 13: THỌ LỄ Chương 14: THANH DANH CỦA ĐẠI TỀ TUYÊN VƯƠNG Chương 15: SĂN BẮN Chương 16: TIỂU BẠCH THỎ Chương 17: Đại Tướng Quân Chương 18: THÔNG ĐỒNG VỚI ĐỊCH Chương 19: PHẢN BỘI Chương 20: NHÀ TIỂU PHÚC TỬ Chương 21: BÍ MẬT Chương 22: NGHE LÉN Chương 23: SINH NGHI Chương 24: BIẾN CỐ TRONG CHÙA (1) Chương 25: BIẾN CỐ TRONG CHÙA (2) Chương 26: NHÀN PHI Chương 27: UY CỔ Chương 28: TIỂU QUỲNH HOA Chương 29: CÔNG PHU ĐIỂM HUYỆT CỦA TIỂU PHÚC TỬ Chương 30: LẦN THỨ HAI TRỞ THÀNH THƯỢNG NGHI Chương 31: NGOÀI PHỦ TƯỚNG QUÂN Chương 32: ĐẦU TƯỜNG Chương 33: GIÁ TRỊ CỦA THỌ LỄ Chương 34: TÂM SỰ CỦA LÂM THỤY Chương 35: TƯ ĐỒ MẤT TÍCH Chương 36: THÁI HẬU NƯƠNG NƯƠNG Chương 37: TIẾT TRƯỜNG QUÝ CHẾT Chương 38: LẠI VÀO LÃNH CUNG Chương 39: ƯƠNG NƯƠNG GIẢ Chương 40: MÊ Chương 41: ĐỘC HAY KHÔNG ĐỘC Chương 42: THANH CÔ CÔ TÌNH TỶ TỶ Chương 43: THANH TỶ TỶ Chương 44: CHẠY TRỐN Chương 45: KIM KHÂU THỨ HUYỆT Chương 46: SÓI ĐẾN KÌA! Chương 47: ẤN NÚT MỞ CHỐT Chương 48: ĐƯA THANH LOAN ĐI Chương 49: NỘI TÌNH CÔNG CHÚA Chương 50: MỊ LỰC CỦA BÃO CẨM