doc truyen that tuyet ma kiem ttmk truyen chu ebook prc download full

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Hoàn thành 180 Chương 28076 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thất tuyệt ma kiếm là một pho kiếm pháp cực kỳ tàn độc, chiêu số nào cũng đánh vào chỗ trí mạng đối phương. Một khi đã sử dụng đến kiếm pháp này thì người cầm kiếm khó mà kiềm chế được, mà bắt buộc đưa đối thủ vào chỗ thương tật hoặc phế bỏ võ công.

Truyền nhân duy nhất của Thất Tuyệt Ma Kiếm là một chàng trai trẻ tên Lý Hàn Thu. Chàng ôm mối huyết thù "Diệt Gia" đi vào chốn giang hồ để truy tầm cừu thù. Trong lòng lúc nào chàng cũng tâm niệm rằng sẽ ôm kiếm quy ẩn làm một người bình thường sau khi giết sạch kẻ thù.

Nhưng "Nhân tại giang hồ bất tự chủ", Lý Hàn Thu bị lôi cuốn vào những cuộc đấu trí gay cấn và hiểm ác trên chốn giang hồ khó mà dứt ra được...

Hồi 1: Người cuồng ngạo kiếm thuật ghê hồn Hồi 2: Gái Tỳ nhi bản lảnh siêu quần Hồi 3: Giả tỳ nữ mưu đồ bức họa Hồi 4: Thiếu kinh nghiệm khôn phân thù bạn Hồi 5: Hà Nhạc ngũ quái Hồi 6: Lá thư bí mật Hồi 7: Quyết chí rửa hờn cam chịu nhục Hồi 8: Xe Bồng nào biết ai là Chủ Nhân Hồi 9: Quan Thị Song Đao trúng độc té nhào Hồi 010: Thoát khòi đầm rồng lại sa hang cọp Hồi 011: Tử Thanh dùng mỹ sắc làm mồi Hồi 012: Quân Trung Phụng bị ai ám toán? Hồi 013: Giữa sảnh đường, Bạch y xuất hiện Hồi 014: Thiết Quải xuất hiện quần hùng bở vía Hồi 015: Huỳnh y nữ một gái phi thường Hồi 016: Người áo trắng đã thương Huỳnh y nữ Hồi 017: Mảnh hồn tàn dưới lưỡi gươm oan nghiệt Hồi 018: Hiệp sĩ lại là quân trộm cướp Hồi 019: Tại Kim Lăng chạm trán Thần thâu Hồi 020: Lão áo xanh bị ai ám toán? Hồi 021: Phải chăng Quán chủ thiếu công minh Hồi 022: Trong tiểu miếu Lôi Phi khuyên bạn Hồi 023: Vào hổ huyệt điều tra Hồi 024: Vào Phương phủ, Hàn Thu mắc bẩy Hồi 025: Hàn Thu đoạt kiếm gặp cường nhân Hồi 026: Anh hùng luyến tài Hào kiệt Hồi 027: Những cuộc mưu đồ của nữ lang Hồi 028: Vào Kim Lăng lại gặp Lôi Phi Hồi 029: Trong đường hẻm quan sát tình hình Hồi 030: Giả bán mì dò la động tĩnh Hồi 031: Hành tung bại lộ phải tìm đường Hồi 032: Giả khách thăm hoa lên Ngọc Mỹ Phường Hồi 033: Phí minh châu chuộc gái Yên Hoa Hồi 034: Hai bên cùng nhau sắp đặt mưu sâu Hồi 035: Quyên Nhi lại xuất hiện đưa tin Hồi 036: Ngọc Chiêu Bày Kế Thoát vòng vây Hồi 037: Cuộc mưu đồ tranh đoạt linh chi Hồi 038: Hội Võ Quán Chủ lủng đoạn quần hùng Hồi 039: Tam Hiệp truy tầm bọn Thất Tinh Hồi 040: Sau mồ xanh lại gặp Quyên Nhi Hồi 041: Cái chết kỳ lạ của hai người lạ mặt Hồi 042: Vào rừng sâu lạc mất Lôi Phi Hồi 043: Những điều kỳ bí trong mấy lớp nhà tranh Hồi 044: Kém lực lượng đi tìm viện thủ Hồi 045: Truy Phong Thủ hết đường theo dỏi Hồi 046: Cứu Vô Lượng giả dạng Tử Vi Cung Hồi 047: Khách băn khoăn chờ đợi chủ nhân Hồi 048: Thoát hiểm nghèo hào kiệt kinh tâm Hồi 049: Điền Thiết Khẩu đoán tướng Hàn lang Hồi 049: Điền Thiết Khẩu đoán tướng Hàn lang