truyen that than lam thiep ttlt ebook prc download full

Thất Thân Làm Thiếp

Hoàn thành 215 Chương 1506 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Ác Mộng Chương 2: Ác Mộng (2) Chương 3: Làm Thiếp Chương 4: Hồng Thư Chương 5: Ma Nhãn Chương 6: Ma Nhãn (2) Chương 7: Đau thương Chương 8: Thế thân. Chương 9: Duy tâm trong vắt Chương 10: Vẻ say Chương 11: Phượng lão thái thái - Nộ Chương 12: Khởi trình Chương 13: Mộ Dung Kiềm Chương 14: Hương khí Chương 15: Xuân hương độc Chương 16: Thích khách Chương 17: Nhất tiếu mạt Chương 18: Vưu không bỏ được Chương 19: Kế để bụng bầu Chương 20: Diễn trò cũng không tệ Chương 21: Mơ hồ Chương 22: Ám nhẫn Chương 23: Tà phong Chương 24: Gợi lên lòng hiếu kỳ Chương 25: THÂN MẬT MỘT TIẾNG HÓAN Chương 26: VÃN THANH HƠI GIẬN Chương 27: TÀN NHẪN NGƯỜI Chương 28: GÂY SỢ HÃI CHO SONG NHI Chương 29: My nhan kho ga Chương 30: CƯỜNG TỰ DIỄN TRÓ Chương 31: THANH LỊCH LẦU CÁC Chương 32: NHƯNG LẠI MUỐN CÙNG Ở NHẤT CÁC Chương 33: LẠNH LÙNG ĐỐI ỨNG Chương 34: ĐỐI MẶT Chương 35: TRÚC DIỆP THANH Chương 36: MỘT ĐÊM KHÔNG NGỦ Chương 37: NHÌN VỚI CẶP MẮT KHÁC XƯA CHI PHÁ TRẬN (Nhất) Chương 38: TÀN NHẪN KHÔNG NHÌN NHÂN MẠNG Chương 39: BUỒN CƯỜI – PHẦN THƯỞNG Chương 40: MỸ NHÂN KHÓ GẢ Chương 41: Da mặt dày - hắn. Chương 42: Thể thiếp ám áp. Chương 43: Vừa thấy lư sơn chân diện mục. Chương 44: Nguỵ quân tử. Chương 45: Tắm trung bị khuy. Chương 46: Hảo một hồi bữa tiệc. Chương 47: Phượng Cô đến. Chương 48: Nhận (1). Chương 49: Nhận (2) Chương 50: Nàng nhưng lại thành ác phụ.