doc truyen that lao kiem tlk truyen chu ebook prc download full

Thất Lão Kiếm

Hoàn thành 58 Chương 5242 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Bạn đang đọc truyện Thất lão kiếm của tác giả Cổ Long trên trang đọc truyện online. Cổ Long Hồi 5 Nhuế Vĩ làm gì tưởng nổi người của hắn hằng hoài niệm, mang cái danh Thuần Sư Nữ bất đắc dĩ đó, lại là Lưu Dục Chi, vị hôn thê của Giản Thiệu Vũ!...

Chương 1: Thất Lão Bát Tuyệt kiếm Chương 2: Người trong cơn mưa Chương 3: Thiên Trì nội phủ Chương 4: Gái tập sư tử Chương 5: Quái Lão Đầu Chương 6: Thiên Địa Nhân Chương 7: Truyền tuyệt nghệ Chương 8: Vô Địch Kiếm Chương 9: Chiếc nạ quen Chương 10: Yến về rồi Chương 11: Tài khiếp địch Chương 12: Tướng quân nữ Chương 13: Cố nhân tình Chương 14: Hoạn nạn tình Chương 15: Bạch đầu hận Chương 16: Tử Bất Cứu Chương 17: Độc Dược hoàn Chương 18: Hàn Độc chưởng Chương 19: Dị tộc nhân Chương 20: Người trong lao Chương 21: Thiên Long châu Chương 22: Đến lượt Y Ngô quốc Chương 23: Y Ngô công chúa Chương 24: Bảy Tình Ma Chương 25: Hai lão nhân quái dị Chương 26: Mất hai kiếm Chương 27: Đoạn Môn đao Chương 28: Thương Tâm Kiếm Chương 29: Chỉ còn một lão Chương 30: Đại Long Kiếm Chương 31: Một lỡ hai lầm Chương 32: Ông áo đỏ Chương 33: Khách râu xồm Chương 34: Hoạt Tử Nhân Chương 35: Đêm đối thoại Chương 36: Dược Vương Gia Chương 37: Thất Tâm Nữ Chương 38: Ma Tâm Nhãn Chương 39: Biển Thước thần thơ Chương 40: Bệnh mỹ nhân Chương 41: Ma Quỷ đảo Chương 42: Kiếm môn kiếp Chương 43: Bất Quy cốc Chương 44: Kiếm lão quái Chương 45: Nhất kiếm cừu Chương 46: Ân oán lưỡng nan Chương 47: Phược Long Sách Chương 48: Phi Long bộ pháp Chương 49: Mặt biển mênh mang Chương 50: Trị gia bất nghiêm