doc truyen that hiep ngu nghia thnn truyen chu ebook prc download full

Thất Hiệp Ngũ Nghĩa

Hoàn thành 100 Chương 37565 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Truyện Thất Hiệp Ngũ Nghĩa là một tiểu thuyết của Trung Quốc viết theo kiểu chương hồi. Hiện tại không rõ người đã viết tác phẩm này, vì thế tên tác giả thường để khuyết danh. Truyện kiếm hiệp thú vị này nhắc nhớ người đọc đến bộ phim đã để lại dấu ấn một bộ phim đã làm chao đảo không ít bạn đọc.

Tiểu thuyết xoay quanh nhân vật chính là Bao Chửng cùng sáu người Công Tôn Sách, Triển Chiêu, Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ. Còn ngũ nghĩa là nhóm Ngũ thử bao gồm Toàn Thiên Thử, Triệt Địa Thử, Xuyên Sơn Thử,Phiên Giang Thử và Cẩm Mao Thử là năm người anh em kết nghĩa.

Tại tỉnh Giang Nam, phủ Lưu Châu, huyện Hiệp Phi, thôn Bao Gia có một vị Viên ngoại họ Bao tên Hoài, nhà rất giàu, tính hiền hậu, gá nghĩa với Viện quân Châu Thị. Ông bà sớm sinh được hai trai, bây giờ đã trưởng thành. Người con cả tên Bao Sơn, đã có vợ là Vương thị, người em là Bao Hải cũng đã có vợ là Lý Thị. Vợ chồng Bao Sơn mới được một con trai vừa đầy tháng vợ chồng Bao Hải thì chưa.

Bao Sơn là người trung hậu thành thực, chính trực vô tư, lại kết đôi với Vương Thị là người đức hạnh đoan trang, còn Bao Hải thì bạc ác, gian hiểm, thêm vợ là Lý Thị tâm địa cũng không đoan chính, nhưng may Viên ngoại khéo thu xếp gia đình nên cả nhà đều chiều chuộng lẫn nhau, dưới trên hòa thuận mà vui với nghiệp ruộng nương.

Châu viện quân (vợ Viên ngoại) tuổi đã năm mươi mà còn chửa. Viên ngoại nghĩ rằng: "Nhà đã có con có cháu đủ rồi, nếu sinh thêm càng bận, lại lo Viện quân tuổi cao sức yếu, không chịu được đau đớn khi sinh nở, và nhọc nhằn lúc cho bú mớm". Vì vậy mà thường thường chẳng vui.

Đọc truyện để biết trải nghiệm hành trình rảo bước trên giang hồ, mời bạn đón đọc và có thể theo dõi những tác phẩm đặc sắc khác như: Linh Vũ Cửu Thiên, Kiếm Đạo Độc Tôn,...

Chương 1: Mộng Sao Khuê, Trung Lương xuống thế, Nổi trận sấm, Hồ Ly lánh tai. Chương 2: Chùa Kim Long, anh hùng cứu nạn. Làng ẩn dật, Hồ Ly trả ơn. Chương 3: Trừ yêu mị, Bao Văn Chính kết duyên; Chịu hoàng ân, Định Viễn Huyện phó nhậm Chương 4: Trong chùa lượm đấu, khép tội Bì Hùng, Dưới bệ tấn già, tan thân Triệu Đại Chương 5: Bị cách chức, gặp cao tăng nghĩa sĩ, Nhờ Long Đồ, rõ oán quỉ, oan hồn. Chương 6: Được Cổ Kim bồn, kết duyên gái đẹp, Dùng Công Tôn Sách, để dọ người gian. Chương 7: Thiết tiên miếu cứu xong tớ nghĩa, Thất lý thôn dò được án nghi. Chương 8: Đoán oan án, được lên Học sĩ, Tâu chẩn bần, ra xét Trần Châu Chương 9: Mua đầu heo, nho sinh đeo lấy họa, Giả dạng khó, dũng sĩ gặp người gian. Chương 10: Chiếu lời đứa trộm, Bao Công đoán án như thần. Cảnh thảm bà già, hiệp si cho tiền chẳng tiếc Chương 11: Rượu Tàng Xuân, nghĩa sĩ đổi bình, Lầu Nhuyễn Hồng, gian hầu sắp kế. Chương 12: Trấn An Bình, Ngọc Đường làm nghĩa, Xóm Miêu Gia, Song Hiệp chia vàng. Chương 13: Bao Hưng lén thử Du tiên chẩm, Triển Chiêu giúp bắt An Lạc hầu. Chương 14: Chém gian thần, Bao Công thử đao Long trát, Biết hiền tài, Quốc mẫu tới miếu Thiên Tề. Chương 15: Giả nhận mẹ, Bao Công trọn lòng trung, Hứng mù sương, Phu nhân chữa mắt tối. Chương 16: Phủ Khai Phong, Bao Công tiếp Tổng quản, Cung Nam Thanh, Thái hậu nhìn Địch phi. Chương 17: Giả bệnh nặng, Nhân Tôn nhìn mẹ, Ra mật chiếu, Quách Hòe bị tra. Chương 18: Sắp xảo kế, gian thần phục tội, Ra chiếu chỉ, Thái hậu hồi cung. Chương 19: Bị ếm ma, trung thần phải nạn, Giết yêu đạo, hào kiệt lập công. Chương 20: Liệng đầu người, Hùng Phi dọa nịnh, Bắt được bợm, học sĩ thấu mưu. Chương 21: Trước điện Kim Loan, Bao Công thăng chức, Dưới lầu diễn võ, Hùng Phi thọ phong. Chương 22: Trọng võ mượn tiền vợ chồng bị nạn, Bạch Hùng đánh cọp cậu cháu gặp nhau. Chương 23: Bị đánh đau, Trọng Võ phát điên, Ham uống rượu, Khuất Thân bỏ mạng. Chương 24: Khuất Hổ Tử hoàn hồn lầm xác gái, Bạch Ngọc Liên phụ thể lộn thây trai. Chương 25: Nghe lời xét lẽ, đoán được hiền ngu, Xem bóng ngắm hình, khó phân trai gái. Chương 26: Bao Công xuống điện âm Dương, Khuất, Bạch hai người đổi xác. Trọng Võ vào phủ Khai Phong, Triển Chiêu một lúc về làng. Chương 27: Hẹn tới Hồ đình, sẵn lòng giúp đỡ. Tìm vào Trà điếm, đồng chí gặp nhau. Chương 28: Trong trà phố, Trịnh Tân bị trộm, Trên hồ đình, Châu Lão chịu ơn. Chương 29: Giúp người cùng khổ, Châu lão kinh dinh. Mời khách anh hùng, Triển Thiệu đồng hạnh. Chương 30: Bởi đấu gươm, Nam Hiệp gặp duyên, Vì đoạt cá, Lư Phương xin lỗi. Chương 31: Cứu tớ già, Nhan Sanh phó khảo, Gặp trò khó, Kim Khách khuấy chơi. Chương 32: Thử ba lượt, Ngọc Đường khuấy chân sĩ, Trọn một lòng, Xuân Mẫn đãi anh hùng. Chương 33: Nhan sinh rốt cuộc, vui gặp anh hùng. Liễu lão xem thơ, lòng chê hàn sĩ. Chương 34: Tỏ ý từ hôn, Liễu Hồng bụng xấu, Sinh tài thi đối, Phùng Sĩ mưu gian. Chương 35: Ra cửa cho vàng, liễu hoàn bỏ mạng, Cạy hòm trộm của, ác bộc quên ơn. Chương 36: Tiểu thư hoàn hồn, Lư Tử bị giết, Thơ đồng hầu chỉ, hiệp sĩ xài tiền. Chương 37: Thế cho chủ, đón xe đội trạng, Lo giúp bạn, để kiếm trao thư. Chương 38: Quân Hoành bị chém, Xuân Mẫn khỏi oan. Hiệp sĩ đấu tài, Triệu Gia mất vía. Chương 38: Nghê Sinh thưởng tiền, Bao Hưng tới huyện, Kim Lệnh tặng ngựa, Cửu Như về kinh. Chương 39: Ba vị anh hùng, đi tìm em bạn, Năm tay nghĩa sĩ, lừa đoạt vàng dâng. Chương 40: Quách An bị giết, miếu Trung Liệt hiện thơ, Triệu Hổ giả hình, phủ Khai Phong vâng chỉ. Chương 41: Bắt lầm, hỏi nọn, rõ được vàng chôn, Xem sắc, chen hoa, bừng lên lửa dục. Chương 42: Giả đùa bỡn, Thái sư giết lầm ái thiếp, Nghe lời phỉnh, Bàng Kiết mưu hại Bao Công. Chương 43: Miếu Hoa Thần, anh hùng cứu giá, Phủ Khai Phong, nghĩa sĩ lộ tên. Chương 44: Án khép sử đơn, Lư Phương được thả. Đạn nhằm Mã Hán, Từ Khánh bị cầm. Chương 45: Lập mưu lấy thuốc, chọc giận Hàng Chương. Rảo bước thăm tin, cho cơm Triệu Khánh. Chương 46: Cáo lầm nơi, quyền thần sắp kế độc. Gặp cơ hội, công tử phá mưu gian. Chương 47: Tra đứa gian công tử giả bị tội, Biếm tôi nịnh, nghĩa sĩ tới chầu vua. Chương 48: Trước điện thử tài, các chuột làm quan, Cửa chùa đội trạng, hai quạ cáo án. Chương 49: Triệt Địa Thử lo cứu hai công sai, Bạch Ngọc Đường lén trộm ba báu vật.