doc truyen that gioi chien tien tgct truyen chu ebook prc download full

Thất Giới Chiến Tiên

Đang cập nhật Convert 508 Chương 83923 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Vạn năm trước, tiên lộ đứt đoạn, tiên phàm vĩnh cách.

Mười ngàn năm sau, một nắm giữ thế giới thụ cây non thiếu niên, .

Vương Phong xuyên từ thế kỉ XXI qua . Nắm giữ Thế giới thụ nhưng lại bị người ta cho là phế võ hồn. Từ Thần Vũ Môn từng bước một quật khởi, tu luyện Thái cổ ma thể, thân thể thành thánh, ngang dọc Phong Vân, Nghịch Thiên chiến tiên, cả thế gian vô địch

5 chương truyện mới nhất

Chương 1: Vương Phong Chương 2: Hưu phu Chương 3: Võ hồn dị biến Chương 4: Mãnh Hổ quyền Chương 5: Thực chiến lên cấp Chương 6: Kinh Đào Thập Tam Trảm Chương 7: Tao ngộ mỹ nữ Chương 8: Chỉ điểm Chương 9: Trở về Chương 10: Đại lực thần đan Chương 11: Đại Tỷ Đấu bắt đầu Chương 12: Một tiếng hót lên làm kinh người Chương 13: Thân thể năm tầng Chương 14: Dương mưu Chương 15: Ngộ Đạo thạch Chương 16: Đắc thủ Chương 17: Nội thị Chương 18: Cổ mộ tàng bảo Chương 19: Tái hiện dương mưu Chương 20: Trùng mạch Chương 21: Ung dung thắng liên tiếp Chương 22: Phương Văn Hoa Chương 23: Linh thạch Chương 24: Tao ngộ Lãnh Phong Chương 25: Một tiếng hót lên làm kinh người Chương 26: Kiếm chỉ đệ nhất Chương 27: Kết thúc Chương 28: Đệ tử chân truyền Chương 29: Thần thông hạt giống Chương 30: Lại về Thạch Lâm Chương 31: Thế giới thụ Chương 32: Thụ lão Chương 33: Trộm hái hoa Chương 34: Thu hoạch Chương 35: Quỷ thần trảo Chương 36: Ngạo Hàn Lục Thức Chương 37: Tam gia luận võ Chương 38: Dự tiệc Chương 39: Rác rưởi? Chương 40: Chấn động Chương 41: Yên lặng như tờ Chương 42: Theo đuôi Chương 43: Linh căn Chương 44: Đánh bạc Chương 45: Trương Uy Hổ Chương 46: Đánh cược Chương 47: Tu vi tăng lên dữ dội Chương 48: Xuất phát Chương 49: Tam đại chân truyền Chương 50: Dời non lấp biển