doc truyen that da sung co tdsc truyen chu ebook prc download full

Thất Dạ Sủng Cơ

Hoàn thành 121 Chương 2879 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Nha hoàn khai bao Chương 2: "dâng hiến" cho một nữ nhân Chương 3: Tiện nhân Chương 4: Bảy đêm sủng hạnh Chương 5: lễ vật Chương 6: không miên, không ngớt Chương 7: đố phụ Chương 8: Không thểkhông cần ta. Chương 9: khởi hành Chương 10: không thể tin tưởng bất luận kẻ nào Chương 11: Ngươi, vậy muốn cái gì? Chương 12: Nếu ngươi muốn, nếu ngươi không muốn Chương 13: Rất nặng Chương 14: Đây gọi là cái gì? Chương 15: Cầu Vương gia thành toàn cho tiểu nữ. Chương 16: Ngươi uy hiếp bổn vươngq Chương 17: không có tiền Chương 18: ngươi thậtđáng giận ! Chương 19: Thu hắn Chương 20: Thánh chỉ Chương 21: Gặp chuyện Chương 22: Đỗ Vũ Chương 23: Dâng trà Chương 24: Tuyệt không cho phép Chương 25: Vương gia, đây là cái gì? Chương 26: Thưởng cho Chương 27: hôn ta, hôn ta Chương 28: Lại có thánh chỉ Chương 29: Thỉnh Vương gia tự trọng Chương 30: Trừng phạt Chương 31: Có phải lo lắng cho ta hay không? Chương 32: Vĩnh viễn bên nhau! Chương 33: Phục kích Chương 34: Tắm máu Chương 35: Ngươi tỉnh Chương 36: Chân tướng là cái gì? Chương 37: Thái tử chọn người đã có Chương 38: bởi vì sao? Chương 39: Đại thọ Chương 40: nữ tử cuồng vọng ? Chương 41: Động thủ? Chương 42: “Chờ ngươi cầu ta cứu ngươi a.” Chương 43: Ý chỉ của Hoàng Hậu Chương 44: Tiến cung Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Hữu nghị yên hoa Chương 48: Ngươi rốt cuộc muốn cái gì đây Chương 49: Chuyện thú vị Chương 50: Cái gọi là thú sự