doc truyen thanh huyen dao chua thdc truyen chu ebook prc download full

Thanh Huyền đạo chủ
Thanh Huyền đạo chủ

Thanh Huyền đạo chủ

Tác giả: Trung Nguyên Ngũ Bách Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: http://banlong.us/

Hoàn thành Convert 1029 Chương 114854 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thể loại: Cổ điển tiên hiệp, bình đạm

Cái gì gọi là đạo chủ ?

Đáp: "Thập phương vô ảnh tượng, lục đạo tuyệt hành tung. Khiêu xuất tam giới ngoại, bất tại ngũ hành trung."

Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 1: Thiếu niên đạo giả Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 2: An hồn dưỡng tính Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 3: Ngưng thần định niệm Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 4: Thẩm gia Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 5: Phú quý hồng trần Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 6: Nhược Hi Nhược Hi Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 7: Người đẹp tựa hoa tươi, tuổi xuân trôi như nước Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 8: Dù làm anh hùng cũng uổng phí Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 9: Tình đời như sương Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 10: Trả trở về Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 11: Đao! Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 12: Diệt thần Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 13: Sinh khắc biến hóa Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 14: Thân hãm trong lưới trần Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 15: Vân vô tâm dĩ xuất tụ Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 16: Mộng này không dấu vết Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 17: Ngũ thông Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 18: Thiếu niên ngoài nha phủ Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 19: Tiếng mõ kỳ quái Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 20: Mưa rơi Già Lam Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 21: Ngã thốc liễu, dã canh cường liễu Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 22: Hồ điệp trong bão táp Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 23: Phồn hoa vắng lặng Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 24: Thanh Huyền Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 25: Hữu Gian khách sạn Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 26: Huyền Minh ty Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 27: Không đỡ nổi một đòn Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 28: Ngọn nguồn Tu hành Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 29: Ngã tâm tha hướng Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 29: Thần trong mắt Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 30: Hương thầm khơi nhẹ trăng chiều hôm Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 31: Xưa nay tu hành khó Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 32: Công tử người như ngọc Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 33: Tân Thập Tứ Nương Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 34: Thái Ất đạo chủ Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 35: Bởi vì lòng dạ Bồ Tát, nên dùng phích lịch thủ đoạn Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 36: Đạo thánh Bạch Ngọc Phi Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 37: Một báo trả một báo Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 38: Vốn bảo giang hồ không tầm thường Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 39: Người hoàn mỹ và không hoàn mỹ Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 40: Bóng kiếm sáng loáng Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 41: Nguyệt quang như đao Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 42: Dĩ thân như ý Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 43: Đời người quý ở chỗ thỏa chí mình vậy Quyển 8: Trung Châu Yến Địa đệ thập tổ - Chương 44: Không cùng đào mận vướng bụi trần Quyển 8: Trung Châu Yến Địa đệ thập tổ - Chương 45: Lầm đường lạc lối có biết chăng Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 46: Sợ sau khi li biệt, nhân gian đã trăm năm Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 47: Nhân sinh khó được một cơn say Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 48: Băng Ngọc Quyển 1: Lại hỏi đạo hương nơi nào tìm - Chương 49: Người trong giang hồ thân bất do kỷ