doc truyen than y dang yeu cua lanh huyet nu vuong tydyclhnv truyen chu ebook prc download full

Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương
Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương

Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương

Hoàn thành 92 Chương 8519 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: XUYÊN QUA TRỞ THÀNH VƯƠNG PHI THẤT SỦNG Chương 2: OAN GIA NGÕ HẸP Chương 3: LẠI GẶP ÂU DƯƠNG TRIỆT Chương 4: SƠ NGỘ ĐẾ VƯƠNG HÀN THANH Chương 5: THOÁT THÂN Chương 6: DUNG PHƯỢNG CA Chương 7: DIỆT THIÊN Chương 8: LÊN ĐƯỜNG Chương 9: Chương 9 Chương 10: LÀ…. MỘT CHÚT ĐỂ TÂM?! Chương 11: CHỈ MỘT CHÚT… MÀ THÔI! Chương 12: TRỞ VỀ Chương 13: LY CA Chương 14: NHỚ! Chương 15: KHÓA TÂM Chương 16: THẾ NÀO MỚI LÀ YÊU?! Chương 17: LINH CHI THẢO Chương 18: TRÓI TÌNH Chương 19: Chương 19 Chương 20: TƯ ĐỒ NHIỄM Chương 21: LINH VÂN Chương 22: GẶP! Chương 23: GẶP LẠI Chương 24: LỜI NGUYỀN Chương 25: ĐÁNG SỢ! Chương 26: TA SẼ BẢO VỆ NGƯƠI, MỘT ĐỜI! Chương 27: SONG LINH NHẤT THỂ Chương 28: HUYẾT SÁT CÁC Chương 29: VÔ ĐỀ Chương 30: CỐ NHÂN Chương 31: THÍCH NHẤT LÀ NGƯƠI Chương 32: TRỜI SINH MỘT ĐÔI Chương 33: NGƯỜI LẠ MẶT Chương 34: HẮC NGỌC PHƯỢNG HOÀNG Chương 35: MẠC LY Chương 36: LAM QUÂN BĂNG Chương 37: HOA VĨ THÔN Chương 38: DIỆT THIÊN – ĐẪM HUYẾT (THƯỢNG) Chương 39: DIỆT THIÊN – ĐẪM HUYẾT (TRUNG) Chương 40: DIỆT THIÊN – ĐẪM HUYẾT (HẠ) Chương 41: PHẪN NỘ – QUÊN Chương 42: LẠC KHANH NHAN (THƯỢNG) Chương 43: NHUỘM HUYẾT Chương 44: LẠC KHANH NHAN ( TRUNG) Chương 45: LẠC KHANH NHAN (HẠ) Chương 46: TƯ ĐỒ CƠ VÂN Chương 47: HUYẾT CHIẾN VÔ NHAI CỐC Chương 48: VÔ ĐỀ Chương 49: TRI KỶ Chương 50: TÂM MA