doc truyen than tuong biet yeu tfboys version ttby tv ttbytv truyen chu ebook prc download full

Thần Tượng Biết Yêu (Tfboys Version)
Thần Tượng Biết Yêu (Tfboys Version)

Thần Tượng Biết Yêu (Tfboys Version)

Hoàn thành 88 Chương 9462 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: quá Khứ Đau Thương Chương 2: cuộc Sống Mới Chương 3: buổi Tiệc Chương 4: buổi Tiệc (Phần 2) Chương 5: buổi Tiệc (Phần 3) Chương 6: buổi Tiệc (Phần Cuối) Chương 7: lại Chạm Mặt Chương 8: Mẹ Tái Hôn Ư (Phần 1) Chương 9: mẹ Tái Hôn Ư (Phần 2) Chương 10: lên Truyền Hình Cùng Nhau (Phần 1) Chương 11: lên Truyền Hình Cùng Nhau(Phần 2) Chương 12: Lên Truyền Hình Cùng Nhau (Phần 3) Chương 13: đi Học (Phần 1) Chương 14: Đi Học (Phần 2) Chương 15: căn-Tin(Phần 1) Chương 16: căn-Tin(Phần 2) Chương 17: Gặp Lại Nhau,tình Yêu Đầu Đời Của Băng(Phần 1) Chương 18: gặp Lại Nhau, Tình Yêu Đầu Đời Của Băng (Phần 2) Chương 19: Chị Hai Của Trường Đã Về Chương 20: Angel Đã Đến Chương 21: Chương 21 Chương 22: buổi Họp Báo Chương 23: Chương 23 Chương 24: First Kiss Chương 25: Sinh Nhật Vương Tuấn Khải. Món Quà Đầu Tiên Của Nó Chương 26: Chương 26 Chương 27: lễ Hội Chương 28: việt Nam Ơi,ta Tới Đây(Phần 1) Chương 29: Việt Nam, Ta Tới Đây Chương 30: Chương 30 Chương 31: Đi Chơi Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Giáng Sinh Ấm Áp-Lời Tỏ Tình Ngọt Ngào Chương 47: Có Một Chút Ghen Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50