doc truyen than tang tt truyen chu ebook prc download full

Thần Tàng
Thần Tàng
Đô Thị Nguồn: http://tangthuvien.vn/ Thêm Chương

Thần Tàng

Tác giả: Đả Nhãn Thể loại: Đô Thị Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Đang cập nhật Convert 224 Chương 29941 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Trong một ý nghĩ, thương hải tang điền

Đả Nhãn mang ngươi tiến vào đồ cổ thế giới!

5 chương truyện mới nhất

Chương 1: Thiếu niên cùng mập mạp Chương 2: Hầu Nhi Tửu Chương 3: Đạo sĩ xuống núi (thượng) Chương 4: Đạo sĩ xuống núi (trong) Chương 5: Đạo sĩ xuống núi (hạ) Chương 6: Tế bái Chương 7: Huynh đệ (thượng) Chương 8: Huynh đệ (hạ) Chương 9: Thổ pháo trận chiến (thượng) Chương 10: Thổ pháo trận chiến (trong) Chương 11: Thổ pháo trận chiến (hạ) Chương 12: Tai nạn xe cộ (thượng) Chương 13: Tai nạn xe cộ (hạ) Chương 14: Tỉnh dậy (thượng) Chương 15: Tỉnh dậy (hạ) Chương 16: Mặt quạt Chương 17: Câu chuyện Chương 18: Chiếm món lời nhỏ thiệt thòi lớn Chương 19: Bách niên trầm hương (thượng) Chương 20: Bách niên trầm hương (hạ) Chương 21: Phương Dật mặt khác Chương 22: Con đường thực tế Chương 23: Đồ cổ cùng Văn Ngoạn khác nhau Chương 24: Dựng thân gốc rễ Chương 25: Thức hải (thượng) Chương 26: Thức hải (hạ) Chương 27: Tỉnh dậy Chương 28: Xuất viện (thượng) Chương 29: Xuất viện (hạ) Chương 30: Nhà mới Chương 31: Phù lục (thượng) Chương 32: Phù lục (trong) Chương 33: Phù lục (hạ) Chương 34: Công hiệu Chương 35: Ánh mắt Chương 36: Thị trường đồ cổ (một) Chương 37: Thị trường đồ cổ (hai) Chương 38: Thị trường đồ cổ (ba) Chương 39: Thị trường đồ cổ (bốn) Chương 40: Thị trường đồ cổ (năm) Chương 41: Được người sửa mái nhà dột (thượng) Chương 42: Được người sửa mái nhà dột (hạ) Chương 43: Tiểu Thâu Đoàn Khỏa (thượng) Chương 44: Tiểu Thâu đoàn khỏa (hạ) Chương 45: Quý nhân tương trợ (thượng) Chương 46: Quý nhân tương trợ (trong) Chương 47: Quý nhân tương trợ (hạ) Chương 48: Vọng Khí Thuật Chương 49: Con sâu làm rầu nồi canh Chương 50: Hi vọng (*trong hoàn cảnh khốn khó)