doc truyen than nguyen thien ha tnth truyen chu ebook prc download full

Thần Nguyên Thiên Hạ
Thần Nguyên Thiên Hạ

Thần Nguyên Thiên Hạ

Tác giả: Vọng Trần Tử Thể loại: Huyền Huyễn Nguồn: http://truyencv.com/

Hoàn thành Convert 936 Chương 82337 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Hắn là Đại Hoang Cửu Hoàng Tử, vừa ra đời liền Thiên Sinh Tam Mệnh, lập ép Thái tử. Nhưng mà hắn chín tuổi năm đó bị một đạo thánh chỉ lột bỏ Tam Mệnh! Mệnh Cảnh không còn!

Hắn là Đại Hạ chất tử, trốn đi Đại Hoang đi tới Đại Hạ, hắn cửu tử nhất sinh, nhưng mà hắn là đời thứ chín Càn Vương thân tổn thương mà tín niệm không ngã, còn sống chỉ vì nghịch mệnh!

Võ Đạo tu thể, Linh Khí gia thân, lấy cường thân kiện thể đến Bất Tử Bất Diệt,

Vận Đạo tu mệnh, tử khí gia thân, lấy thời vận cộng tu làm vấn đỉnh thiên hạ.

Võ Đạo Vận Đạo đồng tu mới có thể thành Thiên Hạ Chí Tôn, tu thành Vô Thượng Đế Tổ!

✍✍Các đẳng cấp trong truyện:

Tu vi của Võ Đạo: Đoái Vũ Cảnh, Cấn Vũ Cảnh, Ly Vũ Cảnh, Khảm Vũ Cảnh, Tốn Vũ Cảnh, Chấn Vũ Cảnh, Khôn Vũ Cảnh, Càn Vũ Cảnh.

Thánh Cảnh, Thánh Cảnh Nhất Kiếp Thánh Cảnh đến Cửu Kiếp Thánh Cảnh, Bát Kiếp Thánh Cảnh tương đương Tu La Thánh Cảnh, Cửu Kiếp Thánh Tinh tương đương Chí Tôn Thánh Cảnh.

Nửa bước Hư Thiên xen vào, xen vào Chí Tôn Thánh Cảnh cùng Hư Thiên ở giữa.

Hư Thiên cảnh, phân Cửu Tinh cảnh giới, từ Nhất Tinh đến Cửu Tinh.

Sau đó là Thánh Hiền cảnh, Thánh Hiền sơ cảnh, Thánh Hiền trung cảnh, Thánh Hiền đỉnh cảnh, Thánh Hiền chi vương, Hiền Chủ,

Đế Cảnh.

Mệnh Cảnh chia chín tầng: Tu Thân, Luyện Huyết, Đạo Thể, Địa Hồn, Địa Tinh, Địa Phách, Hoàng, Đế, Thiên,

Pháp Bảo phân 15 giai, 15 giai Ma Bảo vì Chí Tôn Ma Bảo.

Vượt qua 15 giai là Viễn Cổ Đế Bảo.

✍✍ Main vừa tu công pháp Phật Môn vừa tu Khí Vận. Công Pháp của main dự là sẽ là 3 loại: Phật, Đạo, Hoàng. Truyện vừa 10 chương đầu đã có rất nhiều âm mưu và bí ẩn. Không bị tình trạng đuổi khỏi nhà vào rừng tu luyện lên level rồi bla bla.

 

Chương 1: Vị vua bị ruổng bỏ Chương 2: Khí số sắp hết Chương 3: Hư Trần cổ tăng Chương 4: Lưỡng Đại đế vương huyết mạch Chương 5: Trảm Đế! Chương 6: Hoàng Triều tông phái chi tranh Chương 7: Bất tử Chương 8: Truy sát Chương 9: Bạch Sát Phiến Chương 10: Vân Dương Quận Chủ Chương 11: Thất đại Yêu Vương Chương 12: Tế giết Yêu Vương Chương 13: Thánh chỉ giết Yêu Vương Chương 14: Đệ Nhất Hoàng Triều Chương 15: Tiến cung diện thánh Chương 16: Bảy năm không cần oán niệm Chương 17: Càn Vương nhất mạch Chương 18: Đời thứ chín Càn Vương Chương 19: Tiến vào Đế Lâm Chương 20: Huyết dẫn Phệ Thiên Lang Chương 21: Đại Hoang Ma Đồ Chương 22: Đại Đế tranh phong Chương 23: Vãng Sinh Kinh Vãng Sinh Lộ Chương 24: Đời thứ tám Càn Vương Chương 25: Ban thưởng lễ Chương 26: Đến Bà Dương quận Chương 27: Vương là vương tỳ là tỳ Chương 28: Yêu cầu binh phù Chương 29: Phong Ma hiến máu Chương 30: Ma Phong Tế Thai Chương 31: Càn Vương tân sinh Chương 32: Từ xưa anh hùng đa tình mộng Chương 33: Tâm ta lập Thiên Địa Chương 34: Cửu Thủy Đế Thư Chương 35: Oan gia nan giải Chương 36: Vì ai mà đến Chương 37: Hoàng tử tranh phong Chương 38: Phật ra ảnh động Chương 39: Kịch đấu Nguyên Thiên Tự Chương 40: Hám Thiên Tiễn Chương 41: Trước động hỗn chiến Chương 42: Đại Hoang hắc lệnh Chương 43: Kiếm Trảm Sinh Tử Môn Chương 44: Viêm Ma Cổ Phủ Chương 45: Dùng trí Viêm quả Chương 46: Tình nghĩa hai vai, Tín Ngưỡng Bất Diệt Chương 47: Càn Vương ẩn Khôn Vương hiện Chương 48: Hoàn toàn như trước đây, thẳng đến yêu nhau Chương 49: Phong Cao Nguyệt Dạ, mượn cơ hội giết tăng Chương 50: Cổ Ma chi bí