doc truyen than mo ii tmi truyen chu ebook prc download full

Thần Mộ Ii

Hoàn thành 511 Chương 22696 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Kẻ trong truyền thuyết Chương 2: Chúa tể phương Đông Chương 3: Huyền công lại biến chuyển Chương 4: Tử Vong ma đao Chương 5: Liên hợp Chương 6: Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng) Chương 7: Tiểu sát (Bắt đầy thanh lý môn hộ) Chương 8: Bão tố Chương 11: Sóng gió nổi lên Chương 15: Ngày các vì sao rơi rụng Chương 17: Quyết không thất bại Chương 18: Huyền công hạ quyển Chương 19: Nhiếp phục Chương 20: Long Bảo Bảo phát uy Chương 21: Lưới Chương 22: Ở tiểu sơn thôn xa xôi Chương 23: Đêm say đắm Chương 24: Thánh long kị sĩ mạnh nhất Chương 25: Giết Chương 26: Hóa thân thiên địa Chương 27: Sa mạc tà dị Chương 28: Thiên sứ khô lâu Chương 29: Xông qua trùng vây Chương 30: Cổ thần điện Chương 31: Bất Tử Chi Vương Chương 32: Tranh đoạt thần cách Chương 33: Minh Thần Chương 34: Thanh toán Minh Thần Chương 35: Người chấp pháp Chương 36: Không được đặt tên Chương 37: Truyền thừa của Thần linh Chương 38: Rồng kêu chín tầng trời Chương 39: Giết Rồng Lập Uy Chương 40: Không được đặt tên Chương 41: Bảy chiêu thần kiếm Chương 42: Không tên Chương 43: Ý nghĩa chân chính của Thất ma đao Chương 44: Đệ nhất Đạo môn Chương 45: Nguyên khí trói buộc Chương 46: Cuồng nữ Nhược Lan Chương 47: Long Vũ Chương 48: Lại đến Côn Luân Chương 49: Huyền giới Chương 50: Thánh địa của Yêu tộc – Bể dâu thấp thoáng trong tiếng cười Chương 51: Đằng đẵng vạn năm Chương 52: Côn Luân Song Hại Chương 53: Một đóa hoa một thế giới Chương 54: Nội thiên địa Chương 55: Truyền thuyết về Thi Thần Chương 56: Đỗ gia Huyền giới