doc truyen than ma cuu bien tmcb truyen chu ebook prc download full

Thần Ma Cửu Biến

Hoàn thành 542 Chương 39697 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Nội dung câu chuyện như một tự sự, tác giả muốn đưa mình vào câu truyện. Trương Hiểu Vũ là một nhà văn viết tiểu thuyết kiểu mì ăn liền, bất ngờ anh đi đến một thế giới khác thường, ở đó mọi chuyện đều hơn thua, đều có mùi tàn sát.

Trương Hiểu Vũ tìm được bộ công pháp tu luyện thân thể Thần Ma Cửu Biến, từng bước một bước lên đỉnh phong, lĩnh ngộ thể chi áo nghĩa, cuối cùng khống chế vũ trụ, thay đổi qui tắc!

Chương 1: Xuyên việt Hoàng Thạch Trấn Chương 2: Cương Lôi Kính Chương 3: Đằng Vân Đại Lục Chương 4: A Nhật Na Chương 5: Kinh biến Chương 6: Chiến đấu cấp bậc Võ Hùng Chương 7: Lưỡng bại câu thương Chương 8: Lâu Lan Trấn Chương 9: Cô gái kiên cường Chương 10: Hách Liên nhị tiểu thư Chương 11: Nham Thạch Lĩnh Chương 12: Tổ đội Chương 13: Nội đan hóa thạch Chương 14: Tham lam và hung tính Chương 15: Bắt được hắn Chương 16: Sơn động, Địa cấp vũ kỹ Chương 17: Thất Thương Quyền chính thức Chương 18: Thực lực Võ Sư Chương 19: Cứu Người Chương 20: Tam đoàn trưởng Mục Nha Chương 21: Một tên cũng không để lại Chương 22: Lấy oán trả ơn Chương 23: Hoang thú cấp ba Phún Hỏa Tích Dịch Chương 24: Đốt một mảng lớn Chương 25: Khiếp sợ Chương 26: Thiên La Quốc thập đại cao thủ. Chương 27: Đại Võ Sư Công Dương Minh. Chương 28: Bốn đại cao thủ tuổi trẻ của sa mạc Chương 29: Cách không đả thương người Chương 30: Người chiến! Thú chiến! Chương 31: Phi hành vũ kỹ Chương 32: Sa mạc truy nã lệnh Chương 33: Trấn nhỏ quyết đấu Chương 34: Nâng cốc ngôn hoan Chương 35: Chém giết tàn khốc Chương 36: Thanh niên cường giả Chương 37: Võ vương đuổi giết Chương 38: Huyết Đao Chương 39: Thoát đi Chương 40: Sơn động trên vách đá Chương 41: Thành cổ bích họa Chương 42: Tiến giai Đại Võ Sư Chương 43: Biến hóa Chương 44: Quỷ Diện Hầu Chương 45: Đẫm máu kinh hồn (1) Chương 46: Đẫm máu kinh hồn (2) Chương 47: Đẫm máu kinh hồn (3) Chương 48: Khỉ lớn đột kích Chương 49: Lôi Minh Cổ Thành Chương 50: Lôi Thiểm Quyết