doc truyen than ma chi tranh tmct truyen chu ebook prc download full

Thần Ma Chi Tranh

Hoàn thành 57 Chương 5185 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Nàng, một thiên hậu nổi tiếng của làng giải trí. Sở thích giả nai, không may một ngày bị ám hại, chết đi đến khi tỉnh dậy lại sống lại trong thân xác của một đứa bé 12 tuổi nhan sắc khuynh thiên đảo địa. Sau một tháng ngay ngô mới biết mình đã xuyên, xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đình đám vài năm trước. "Hoa Thiên Cốt"

Nhưng mà,... nàng muốn giả nai! Muốn xem diễn....vấn đề là, càng làm ngơ càng sai lầm. Cuối cùng Yêu thần xuất thế, muôn thần thức tỉnh, trận chiến thần ma vạn năm trước lại một lần nữa diễn ra. Cuối cùng lí do của trận chiến thần ma vạn năm trước là gì?

Quyển 1: Thiên sinh mị kiếp. Chương 1: (P1) Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 1: (P2) Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 1: (P3) Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 2: (P1) Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 2: (P2) Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 3 Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 4: (P1) Quyển 1: Thiên Sinh Mị kiếp. Chương 4: (P2) Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 5: (P1) Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 5: (P2) Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 5: (P3) Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 6: (P1) Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 6: (P2) Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 6: (P3) Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 7 Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 8: Quần tiên yến (P1) Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 8: (P2) Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 8: (P3) Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 9: (P1) Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 9: (P2) Quyển 1: Thiên sinh Mị Kiếp. Chương 9: (H) (P3) Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 10: (P1) Quyển 1: Thiên sinh Mị Kiếp. Chương 10: (P2) Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 10: (P3) Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 11: (P1+P2+P3) Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 12: (P1) Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 12: (P2) Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 13 Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 14 Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 15 Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 16: (P1) Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 16: (P2) Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 17: (P1) Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 17: (P2) Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 18 Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 19: Không Ngờ Tới Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 20: Suy Ngẫm Quyển 2: Thần Ma Chi Chiến. Chương 1: Tử Huân Thiển Hạ Quyển 2: Thần Ma chi Chiến. Chương 2: Nguyệt Thiên Tình (P1) Quyển 2: Thần Ma Chi Chiến. Chương 2: Nguyệt Thiên tình (P2) Quyển 2: Thần Ma Chi Chiến. Chương 2: Nguyệt Thiên Tình (P3) Quyển 2: Thần Ma Chi chiến. Chương 3: Ám Hại??? (H) Quyển 2: Thần ma Chi Chiến. Chương 4: Thù Hận Quyển 2: Thần Ma Chi Chiến. Chương 4: Ma Giới Quyển 2: Thần Ma Chi Chiến. Chương 5: Nguy Hiểm Kề Cận Quyển 2: Thần Ma Chi Chiến. Chương 5: Một đời một kiếp Quyển 2: Thần Ma Chi Chiến. Chương 6: Trăm Năm Man Hoang (P1) Quyển 2: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 6: Trăm Năm Man Hoang (P2) Quyển 2: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 7: Mị Tình (P1) Quyển 2: Thần Ma chi chiến. Chương 7: Mị Tình (P2)