doc truyen than long cuu chuyen tlcc ebook prc download full

Thần Long Cửu Chuyển

Hoàn thành 29 Chương 2015 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Biến cố ở Thạch Cúc đảo Chương 2: Máu loang Diệp Lạc miếu Chương 3: Ẩn náu vô tình chiếm được Diệp Lạc kinh Chương 4: Mưu sâu chước độc , Kinh quỷ khiếp thần Chương 5: Hội diện Bạch Phướng Khô Lâu Ký Chương 6: Về Giang Nam dự cơn thịnh hội Chương 7: Thần Long: kiến vỹ bất kiến thủ Chương 8: Gặp lại Mỹ Dung được giải nguy Chương 9: Diệp Lạc chân kinh gây xáo trộn Chương 10: Tam thập lục kế đào vi thượng Chương 11: Địa Nhược tuyền dẫn vào địa huyệt Chương 12: Lam Chủy lệnh xuất: giang hồ động Chương 13: Hoài Dương Tế An: cảnh tương tàn Chương 14: Lam Chủy lệnh đâu? Cố nhân đâu? Chương 15: Bất ngờ đung độ Từ Kinh Nhân Chương 16: Không là cừu nhân sao ám toán Chương 17: Quyết cứu nghĩa muội , về Định Quân Chương 18: Tìm về Cửu Chuyển , Ngũ Đài sơn Chương 19: Mắc bẫy kẻ gian lâm hiểm cảnh Chương 20: Thoát Cửu Chuyển , Lạc Thúy Diệp cốc Chương 21: Cửa Thiền môn thành bãi chiến trường Chương 22: Máu thịt loang ngập Thiếu Thất sơn Chương 23: Tặc nhân họ Từ giở trò gian Chương 24: Đoàn Khuê Văn đẩy lùi Lam Y môn Chương 25: Dụng hỏa công họ Từ tàn độc , Độc bất thành Chương 26: Lư Sơn lộ diện cừu nhân tẩu Chương 27: Hội ngộ nàng Khả tại Định Quân Chương 28: Về Thạch Cúc đảo tìm cừu nhân Chương 29: Oán giải ân tiêu còn chỉ một