doc truyen than long cuu chuyen tlcc truyen chu ebook prc download full

Thần Long Cửu Chuyển

Hoàn thành 29 Chương 3742 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Biến cố ở Thạch Cúc đảo Chương 2: Máu loang Diệp Lạc miếu Chương 3: Ẩn náu vô tình chiếm được Diệp Lạc kinh Chương 4: Mưu sâu chước độc , Kinh quỷ khiếp thần Chương 5: Hội diện Bạch Phướng Khô Lâu Ký Chương 6: Về Giang Nam dự cơn thịnh hội Chương 7: Thần Long: kiến vỹ bất kiến thủ Chương 8: Gặp lại Mỹ Dung được giải nguy Chương 9: Diệp Lạc chân kinh gây xáo trộn Chương 10: Tam thập lục kế đào vi thượng Chương 11: Địa Nhược tuyền dẫn vào địa huyệt Chương 12: Lam Chủy lệnh xuất: giang hồ động Chương 13: Hoài Dương Tế An: cảnh tương tàn Chương 14: Lam Chủy lệnh đâu? Cố nhân đâu? Chương 15: Bất ngờ đung độ Từ Kinh Nhân Chương 16: Không là cừu nhân sao ám toán Chương 17: Quyết cứu nghĩa muội , về Định Quân Chương 18: Tìm về Cửu Chuyển , Ngũ Đài sơn Chương 19: Mắc bẫy kẻ gian lâm hiểm cảnh Chương 20: Thoát Cửu Chuyển , Lạc Thúy Diệp cốc Chương 21: Cửa Thiền môn thành bãi chiến trường Chương 22: Máu thịt loang ngập Thiếu Thất sơn Chương 23: Tặc nhân họ Từ giở trò gian Chương 24: Đoàn Khuê Văn đẩy lùi Lam Y môn Chương 25: Dụng hỏa công họ Từ tàn độc , Độc bất thành Chương 26: Lư Sơn lộ diện cừu nhân tẩu Chương 27: Hội ngộ nàng Khả tại Định Quân Chương 28: Về Thạch Cúc đảo tìm cừu nhân Chương 29: Oán giải ân tiêu còn chỉ một