doc truyen than long chien van tlc truyen chu ebook prc download full

Thần Long Chiến

Tác giả: Tô Nguyệt Tịch Thể loại: Convert, Trọng Sinh, Huyền Ảo Nguồn: truyencv.com

Đang cập nhật Convert 3208 Chương 1622430 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Trăm năm trọng sinh, chỉ vì lại bước lên đỉnh phong, kiếm trảm Thương Khung, tìm về đã từng thuộc về mình truyền thuyết. Thiên hạ đệ nhất thánh trọng sinh trăm năm về sau, Tu Vô Thượng Thần Công, năm thước Thanh Phong vượt mọi chông gai, tranh bá thiên hạ. Có chết không hối hận tu hành đường, Chiến Huyết vĩnh cửu bất diệt, để Lão Tô mang ngươi đi vào sáng chói mỹ lệ Huyền Huyễn Thế Giới, cùng nhân vật chính cùng một chỗ đạp vào tranh bá chi lộ, tự nhiên Chiến Huyết cùng mồ hôi. Đừng so với ta luyện đan, thập thành đan tiện tay tựu tới. Đừng so với ta tấn cấp tốc độ, xấu hổ chết ta ngươi cũng không chịu trách nhiệm. Đừng so với ta kinh nghiệm tu luyện, ta là lão tổ. Giang Trần tồn tại, nhất định xấu hổ sát hàng vạn hàng nghìn thiên tài...

Đã test thử hơn chục chương, thấy khá hay! 2k chương và đang ra tiếp!

Truyện yy, hài, main bá, có vợ, đọc giải trí.

p/s : Truyện ra năm 2014 nên không có chuyện đi copy tình tiết của những truyện mới hiện nay!

Chương 1: Giang Trần Chương 2: Ta không làm, muốn làm ngươi làm Chương 3: Đại ca, ngươi ở rể đi Chương 4: Vô Thượng Thần Công Hóa Long quyết Chương 5: Hảo hảo tính sổ sách Chương 6: Cười người chớ vội cười lâu! Chương 7: Quay đầu đem tiền quan tài đưa tới cho ta Chương 8: Lục Dương Huyền Chỉ Chương 9: Thiếu gia muốn luyện đan? Đừng nói giỡn Chương 10: Khoáng thế kỳ hoa Chương 11: Tổ phần bạo qua tạc Chương 12: Mười thành đan sức ảnh hưởng Chương 13: Đưa tới cửa mua bán Chương 14: Một chiêu đánh ngã Chương 15: Thiến đi Chương 16: Lý công tử Chương 17: Đạo thứ nhất Long Văn Chương 18: Chiến thư Chương 19: Ngươi trang bức bộ dáng thật đáng ghét Chương 20: Để ngươi trang bức để ngươi chết Chương 21: Gió thổi báo giông tố sắp đến Chương 22: Khai mở Khí Hải Chương 23: Dữ dội như vậy Chương 24: Cho ngươi một cái cơ hội Chương 25: Tàn khốc pháp tắc Chương 26: Thiếu gia tự tin Chương 27: Nguy nan mới biết được nhân tâm Chương 28: Một tiếng quát lui Chương 29: Không tìm đường chết sẽ không phải chết Chương 30: Yên Vũ Lâu Thương Đội Chương 31: Sát Nhân Kiếm Chương 32: Ta có thể chữa bệnh Chương 33: Không có thể bắt bẻ đẹp Chương 34: Mắng chửi Nhân Đan cảnh cao thủ Chương 35: Nhất Khí Hồn Nguyên đan Chương 36: Khí Hải cảnh trung kỳ Chương 37: Thiếu nữ chi tâm sơ động Chương 38: Giang Trần ca ca Chương 39: Đánh tới cửa Chương 40: Lý Trường Hạo Chương 41: Giết người chỉ trong nháy mắt Chương 42: Bồi phu nhân lại Chiết binh Chương 43: Vạn lý truy sát chó Chương 44: Toàn thành Sưu Cẩu Chương 45: Đừng chọc ta, hậu quả quá nghiêm trọng Chương 46: Hai quyền giết chết Hắc Văn Tê Chương 47: Kịch độc, nạp cho mình dùng Chương 48: Chó ghẻ Chương 49: Người chó đại chiến Chương 50: Phản tập sát