doc truyen than kiem kim thoa tkkt ebook prc download full

Thần Kiếm Kim Thoa

Hoàn thành 78 Chương 1098 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Quý phái công tử Chương 2: Tích Không Kiếm Quyết Chương 3: Kẻ khóc người cười Chương 4: Hồng Đăng Hương Vũ Chương 5: Kiệu Tiền tứ sát Chương 6: Một chiếc đầu lâu Chương 7: Bóng ma trong cổ miếu Chương 8: Sơn đạo kinh hồn Chương 9: Ca Lạc sơn trang Chương 10: Mộc Ngẫu diễm trận Chương 11: Kim Phụng thoa Chương 12: Văn Hương giáo chủ Chương 13: Côn Ngô bảo kiếm Chương 14: Hương Lư thạch thất Chương 15: Xuyên Thiên Phi Thử Chương 16: Danh môn chính phái Chương 17: Lang sói tranh ăn Chương 18: Võ lâm kỳ bảo Chương 19: Vừa bạn vừa thù Chương 20: Hắc Tiểu lệnh kỳ Chương 21: Tử y thiếu nũ Chương 22: Kim Tuyến Đào Hoa Chương 23: Cát Lan tiên sinh Chương 24: Không cốc kỳ hiểm Chương 25: Lương dược trợ trùng Chương 26: Tuyệt cảnh phùng sinh Chương 27: Hiệp lộ cừu tông Chương 28: Tuyệt mạch trị thương Chương 29: Cấu Hồn bút lệnh Chương 30: Miêu Cương độc phụ Chương 31: Thiên Ngoại Phù Vân Chương 32: A Nậu thần kiếm Chương 33: Cửu U môn nhân Chương 34: Tượng Nha Viên Đồng Chương 35: Kiếm trảm quần ma Chương 36: Cửu Thiên huyền công Chương 37: Hóa giải oán thù Chương 38: Thần ông tìm cừu Chương 39: Lưỡng bại câu thương Chương 40: Mối duyên kỳ ngộ Chương 41: Ngoại gia cao thủ Chương 42: Ma nữ lưu thư Chương 43: Tử Phụng Phiêu Linh Chương 44: Công sai hành sự Chương 45: Nhân tâm mạc trắc Chương 46: Lam Đại bang Chương 47: Sáng lập tân giáo Chương 48: Ân cừu biến ảo Chương 49: Thương Cù gặp nạn Chương 50: Thất Tuyệt truyền nhân