doc truyen than kiem kim thoa tkkt truyen chu ebook prc download full

Thần Kiếm Kim Thoa

Hoàn thành 78 Chương 3318 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Quý phái công tử Chương 2: Tích Không Kiếm Quyết Chương 3: Kẻ khóc người cười Chương 4: Hồng Đăng Hương Vũ Chương 5: Kiệu Tiền tứ sát Chương 6: Một chiếc đầu lâu Chương 7: Bóng ma trong cổ miếu Chương 8: Sơn đạo kinh hồn Chương 9: Ca Lạc sơn trang Chương 10: Mộc Ngẫu diễm trận Chương 11: Kim Phụng thoa Chương 12: Văn Hương giáo chủ Chương 13: Côn Ngô bảo kiếm Chương 14: Hương Lư thạch thất Chương 15: Xuyên Thiên Phi Thử Chương 16: Danh môn chính phái Chương 17: Lang sói tranh ăn Chương 18: Võ lâm kỳ bảo Chương 19: Vừa bạn vừa thù Chương 20: Hắc Tiểu lệnh kỳ Chương 21: Tử y thiếu nũ Chương 22: Kim Tuyến Đào Hoa Chương 23: Cát Lan tiên sinh Chương 24: Không cốc kỳ hiểm Chương 25: Lương dược trợ trùng Chương 26: Tuyệt cảnh phùng sinh Chương 27: Hiệp lộ cừu tông Chương 28: Tuyệt mạch trị thương Chương 29: Cấu Hồn bút lệnh Chương 30: Miêu Cương độc phụ Chương 31: Thiên Ngoại Phù Vân Chương 32: A Nậu thần kiếm Chương 33: Cửu U môn nhân Chương 34: Tượng Nha Viên Đồng Chương 35: Kiếm trảm quần ma Chương 36: Cửu Thiên huyền công Chương 37: Hóa giải oán thù Chương 38: Thần ông tìm cừu Chương 39: Lưỡng bại câu thương Chương 40: Mối duyên kỳ ngộ Chương 41: Ngoại gia cao thủ Chương 42: Ma nữ lưu thư Chương 43: Tử Phụng Phiêu Linh Chương 44: Công sai hành sự Chương 45: Nhân tâm mạc trắc Chương 46: Lam Đại bang Chương 47: Sáng lập tân giáo Chương 48: Ân cừu biến ảo Chương 49: Thương Cù gặp nạn Chương 50: Thất Tuyệt truyền nhân