doc truyen than dong diem la tddl truyen chu ebook prc download full

Thần Đồng Diêm La

Hoàn thành 18 Chương 1194 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Cao sơn Thiếu Lâm tự Ở Thiếu Thất sơn, Hà Nam. Mái liền mái, tường liền tường, tường đỏ ngói xanh, tiếng chuông mỏ liên hồi chẳng dứt, dáng vẻ trang nghiêm, tiềm ẩn bên trong một khí phái vương giả của chốn lãnh tụ võ lâm quần hùng...