doc truyen truyen chu ebook prc download full

Thần Đồng Chi Tối Cường Xuyên Việt

Đang cập nhật Convert 154 Chương 34220 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Nhân vật chính có khả năng xuyên đủ thứ, từ võ hiệp đến điện ảnh maverl....
Nâng cao thực lực để có thể sinh tồn tại mạt thế.
Túm lại, ta rất hay làm các thể loại này... đọc mãi k chán.
Bao giờ chán ta sẽ chuyển thể loại khác...
Kaka, truyện tầm 4xx chương... và đang ra nhé.

5 chương truyện mới nhất

Quyển 1: Bắt Đầu - Chương 1: Đường Triết Chương 2: Mở ra Thụ Nhãn Chương 3: Xuyên qua thời không Chương 4: Lần thứ hai xuyên toa Chương 4: Lần thứ hai xuyên toa Chương 5: 12 ngày sau Chương 6: Mới tư liệu Chương 7: Nghĩ vào Võ Hiệp trước tiên nhập siêu năng Chương 8: Mới vào Thiên Long Chương 9: Bắc Minh Lăng Ba Chương 10: Phúc họa khó dò Chương 11: Giết diệt 4 ác Chương 12: Đấu tăng trở về Chương 13: Thế cuộc trong sáng Chương 14: Sát hạch kéo dài màn che Chương 15: Thứ 1 tràng sát hạch Chương 16: Mini thế giới Chương 17: Nắm đại bảo kiếm Chương 18: Thăm dò cùng thí nghiệm Chương 19: Di chuyển cùng trở về Chương 20: Nuôi mập đợi làm thịt Chương 21: Tiến vào vô hạn Chương 22: Quá độ Chương 23: Hỗn chiến trở về Chương 24: Chủ Thần không gian Chương 25: Cường hóa hối đoái Chương 26: Siêu Thần Đoái đổi sư Chương 27: Tiến vào Dị Hình Chương 28: Bị tiến công Dị Hình Chương 29: Lợi khuyết lậu Quyển 2: Bộc Lộ Tài Năng - Chương 1: Thăm dò Chương 2: Khắp nơi lên sàn Chương 3: Cứu viện tiến hành Chương 4: Tao ngộ liên hoàn Chương 5: Giác ngộ Chương 6: Chuyển ngoặt Chương 7: Lại vào Thiên Long Chương 8: Tu luyện phù văn Chương 9: Bước đầu chỉnh hợp sức mạnh Chương 10: Tùng Hạc Lâu Chương 11: Thiên Long tạm tất Chương 12: Captain America Thời Không Chương 13: Captain America Thời Không ngày thứ 1 Chương 14: Kinh hiện sửa chữa hiện thực Chương 15: Tìm kiếm Rubik Chương 16: Cosmic cube Chương 17: Kinh hiện người quan sát Chương 19: Cảnh báo Chương 20: Về Địa Sát Thành Chương 21: Quá độ