doc truyen than dieu chien than tdct truyen chu ebook prc download full

Thần Điêu Chiến Thần
Thần Điêu Chiến Thần

Thần Điêu Chiến Thần

Tác giả: Bất Khẳng Ba La Bì Thể loại: Huyền Huyễn Nguồn: http://tangthuvien.vn

Hoàn thành Convert 916 Chương 195644 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Kỳ huyễn tu chân.

Bị xem phim Thần Điêu mới buồn nôn mà chết, xuyên qua Chung Nam tìm cơ duyên, không yêu tiểu lung bao, một đường vì là cứu vớt mỹ lệ nữ phối mà phấn đấu, tu võ nhập đạo thành tiên đi, mang theo mỹ nữ Tiêu Dao ngạo Thần Điêu.

Chương 01: Lẻn vào Chung Nam Sơn Chương 02: Hỗn Nguyên Tiên Thiên công Chương 03: Về nhà tu luyện Chương 04: Hoắc Đô lên núi Chương 05: Quách Tĩnh lên sàn Chương 06: Lẻn vào cổ mộ Chương 07: Trên giường hàn băng cần tu luyện Chương 08: Lần đầu gặp gỡ Tiểu Long Nữ Chương 09: Có học tiểu thành cách cổ mộ Chương 10: Mục tiêu Lăng Già Kinh Chương 11: Cửu Dương tới tay Chương 12: Thần Điêu tung tích Chương 13: Chân khí dung hợp Chương 14: Thung lũng Độc Cô Chương 15: Khổ tu không ngừng Chương 16: Trọng kiếm vào tay: bắt đầu Chương 17: Thác nước luyện thể Chương 18: Sơ hội (lần đầu gặp) Quách Phù Chương 19: Ngăn địch Tư Mã trang Chương 20: Bất ngờ bị thương Chương 21: Chưởng môn nhẫn Chương 22: Tiêu Dao truyền thừa Chương 23: Siêu cấp chân khí Chương 24: Lăng Ba Hàng Long Chương 25: Sinh Tử Phù ra Chương 26: Tỳ nữ Linh Tinh Chương 27: Bắc Minh Thần Công Chương 28: Đánh đêm Hoàng Phát Quỷ Chương 29: Cái Bang Lỗ Hữu Cước Chương 30: Tĩnh tâm tu luyện Chương 31: Trở lên Chung Nam Chương 32: Giải cứu Tiểu Lung Bao Chương 33: Dương Quá hạ sơn Chương 34: Tây Độc tuyệt học Chương 35: Lục Vô Song hiện Chương 36: Yêu Tiểu Lung Bao trộm ngưu tặc Chương 37: Vô Song đồng hành Chương 38: Đạo cô Lý Mạc Sầu Chương 39: Xích Luyện Tiên Tử Chương 40: Băng Phách ngân châm Chương 41: Mang theo mỹ nữ xuôi nam Chương 42: Mông Cổ quan lớn Chương 43: Đánh cướp Da Luật Gia Chương 44: Lần theo Hoàn Nhan Bình Chương 45: Hoàn Nhan Bình bái sư Chương 46: Trình Anh kiều nhan Chương 47: Giấu diếm dã tâm Chương 48: Cao thủ so sánh lẫn nhau Chương 49: Nham hiểm Gia Luật Tề Chương 50: Đánh đêm miếu đổ nát