truyen than dien td ebook prc download full

Thần Điển

Hoàn thành 627 Chương 5284 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Hãm hại (1-2) Chương 2: Về nhà. Chương 3: Lời trẻ con vô hại. Chương 4: Một đêm xuân. Chương 5: Xử lý. Chương 6: Ai là chủ mưu? Chương 7: Theo dõi. Chương 8: Khách không mời mà tới. Chương 9: Tương lai. Chương 10: Giáo huấn. Chương 11: Thanh âm của gió. Chương 12: Thành tựu kỳ tích. Chương 13: Tác Phỉ Á. Chương 14: Không còn lựa chọn nào khác. Chương 15: Cầu tình. Chương 16: Mặc khác của Tác Phỉ Á. Chương 17: Xấu như cóc. Chương 18: Cặn bã. Chương 19: Một chiêu tất sát Chương 20: Cơ hội Chương 21: Kinh hồng nhất kiếm Chương 22: Đạo tặc. Chương 23: Phiền toái. Chương 24: Chia của Chương 25: Thu hoạch nguy hiểm. (1+2) Chương 26: Tàn sát đạo tặc Chương 27: Gian thương Chương 28: Giao dịch Chương 29: Chặn giết Chương 30: Tình cảnh không ổn Chương 31: Hôn ước tràn ngập nguy cơ. (1+2) Chương 32: Chân Hồng Chi Vũ. Chương 33: Phóng thích Chương 34: Quái quyền Chương 35: Thẩm phán Chương 36: Giác Ngộ. (1+2) Chương 37: Thay đổi Chương 38: Hai tên cực đoan Chương 39: Chuẩn bị Chương 40: Đột phá vòng vây Chương 41: Gia thế. Chương 42: Hồ Thánh Đế Tư Chương 43: Cản hậu. Chương 44: Giá trị. Chương 45: Sói hoang nguyên (1+2). Chương 46: Trận chiến buồn cười. Chương 47: Tai tinh. Chương 48: Bộ lạc thần bí. Chương 49: Dã nhân Chương 50: Tổ hợp ban đầu