doc truyen than dao xuong thinh tdxt ebook prc download full

Thần Đạo Xương Thịnh
Thần Đạo Xương Thịnh

Thần Đạo Xương Thịnh

Tác giả: Cơ Thiên Dịch Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Hoàn thành Convert 250 Chương 8176 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Đây là một cái tu tiên thế giới, cái thế giới này không có Thần Đạo, càng không có Thần Linh.

Cái thế giới này thiên đạo không được đầy đủ, không có Âm Ty thưởng phạt, cũng không có Thần Đình quản lý  Xem Phan Hạo như thế nào khai sáng Thần Đạo, lập nhiều Thần Đình! Hoàn thiện thiên đạo nhất mạch!

Thần Đạo Xương Thịnh - Thần Đạo Thịnh Vượng - Thần Đạo Hưng Thịnh.

Chương 1: Bạch liên chân giải Chương 2: Thánh khiết đài sen Chương 3: Từng bước sinh liên Chương 4: Bạch Vân sơn Chương 5: Ác lang Chương 6: Giao tiên cỏ Chương 7: Áo bào tím Chương 8: Tẩy tủy đan Chương 9: Tu sĩ thế giới Chương 10: Thần đạo Chương 11: Khí vận Chương 12: Tử khí đông lai Chương 13: Oan gia hẹp lộ Chương 14: Kim chung tráo Chương 15: Tiên thiên cao thủ Chương 16: Bạch liên kiếm ca Chương 17: Thăng tiên Chương 18: Một cuộc tiên duyên Chương 19: Khí vận biến chuyển Chương 20: Tử khí Chương 21: Hồng vận đương đầu Chương 22: Nha hành Chương 23: Âm trạch Chương 24: Hoàng tuyền Chương 25: Nhân đạo khí vận Chương 26: Một mộng một thế giới Chương 27: Tam phẩm thần liên Chương 28: Phong ma chứng Chương 29: Chữ thông quỷ thần Chương 30: Đoạt xá Chương 31: Lần nữa đến âm phủ Chương 32: Đầu thai làm người Chương 33: Thành Hoàng vị Chương 34: Tư pháp thần Chương 35: Hấp dương Chương 36: Hóa hình Chương 37: Khí vận tương liên Chương 38: Sông Thiên Hà vỡ đê Chương 39: Màu xanh khí vận Chương 40: Quận Thành Hoàng Chương 41: Âm ti sơ hình Chương 42: Trui luyện tâm niệm Chương 43: Tạp niệm hóa rồng Chương 44: Cướp đoạt Chương 45: Cùng tắm Chương 46: Họa từ trên trời rơi xuống Chương 47: Thuần dương kiếm quyết Chương 48: Thành Hoàng xuất hiện Chương 49: Trấn áp Chương 50: Kim đan phù văn