truyen than dao dan ton tddt ebook prc download full

Thần Đạo Đan Tôn
Thần Đạo Đan Tôn

Thần Đạo Đan Tôn

Tác giả: Cô Đơn Địa Phi Thể loại: Huyền Huyễn Nguồn: http://tangthuvien.vn

Đang cập nhật Convert 2201 Chương 905293 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Giới thiệu:Cường giả tuyệt thế , một đời Đan Đế Lăng Hàn vì truy cầu con đường thành thần mà Vẫn Lạc , vạn năm sau khi mang 《 Bất Diệt Thiên Kinh 》 trọng sinh với cùng tên thiếu niên , từ nay về sau phong vân dũng động , cùng đương đại vô số thiên tài tranh phong , mở lại đường truyền kỳ , vạn cổ Chư Thiên ta cực mạnh !
Phân chia cảnh giới :Luyện Thể, Tụ Nguyên, Dũng Tuyền, Linh Hải, Thần Thai, Sinh Hoa, Linh Anh, Hóa Thần cùng Thiên Nhân Cảnh..... Mỗi cảnh giới chia làm chín tầng : tầng một đến ba là tiền kỳ, tầng bốn đến sáu gọi là trung kỳ và tầng bảy đến chín gọi là hậu kỳ và đỉnh
Cảnh giới Đan Sư: Hoàng cấp,Huyền cấp, Địa cấp, Thiên cấp...
Thần Cảnh gồm các cảnh giới : Nhật Nguyệt Cảnh, Sơn Hà Cảnh, Tinh Thần Cảnh, Hằng Hà Cảnh, Sáng Thế Cảnh .Mỗi cảnh giới chia làm: Tiểu Cực Vị, Trung Cực Vị, Đại Cực Vi, Đại Viên Mãn trong một Cực Vị lại chia làm: Tiền kỳ, Trung kỳ, Hậu kỳ, Viên mãn
Các cảnh giới ở Tiên Vực:Trảm Trần Cảnh (Nhất Trảm-Nhị Trảm-Tam Trảm-Tứ Trảm-Ngũ Trảm),Phân Hồn Cảnh (Dương Hồn-Âm Hồn-Thiên Hồn-Địa Hồn), Tiên Phủ Cảnh, Thăng Nguyên Cảnh, Tiên Vương có 9 tầng từ 1 đến 9, bên trên Tiên Vương là Thiên Tôn
Cảnh giới Đan Sư ở Tiên Vực: Nhất Tinh, Nhị Tinh , Tam Tinh, Tứ Tinh ,Ngũ Tinh Đan Sư

5 chương truyện mới nhất


Chương 1: Sống lại Chương 2: Cường thế Chương 3: Ngươi có bệnh, ta có thể trị Chương 4: Mệnh lệnh thứ nhất Chương 5: Đánh đau lão cẩu Chương 6: Thiên Dược Các Chương 7: Chư Đại Sư Chương 8: Thuyết phục Chương 9: Chỉ đạo tu luyện Chương 10: Chữa trị linh căn Chương 11: Luyện Thể tầng bốn Chương 12: Phụ thân trở về Chương 13: Lăng Đông Hành tiếc nuối Chương 14: Chấp niệm kiếp trước Chương 15: Quỳ xuống Chương 16: Bò ra ngoài Chương 17: Trình Hưởng đến rồi Chương 18: Cô Lang Huyết Chương 19: Đạp ở dưới chân Chương 20: Luyện đan Chương 21: Luyện thể tầng năm Chương 22: Gia tộc phiền phức Chương 23: Không hiểu chuyện Chương 24: Không như đồ đệ ngươi vậy Chương 25: Phản chế Trình gia Chương 26: Tin tức Địa Long thảo Chương 27: Kiếm khí Chương 28: Thanh Linh Quả Chương 29: Tiếp ta một đao Chương 30: Hàng Chiến nửa đường giết ra Chương 31: Cúi đầu nhận sai Chương 32: Đột phá Tụ Nguyên Cảnh Chương 33: Ngũ hành nguyên hạch Chương 34: Hắc tháp tái hiện Chương 35: Ngạo Phong Chương 36: Vĩnh Dạ Vương Chương 37: Trình gia dự định Chương 38: Chiến Trình Khiếu Nguyên Chương 39: Đánh giết Chương 40: Trần Phong Liệt cúi đầu Chương 41: Mã Lãng Chương 42: Tính toán Chương 43: Hạ độc Chương 44: Chiến Mã Lãng Chương 45: Giết chết toàn bộ Chương 46: Tiến vào Thất Phong Sơn Chương 47: Manh mối Chương 48: Hang động đại xà Chương 49: Chiến giao xà Chương 50: Một kiếm kinh diễm