doc truyen than dao dan ton tddt truyen chu ebook prc download full

Thần Đạo Đan Tôn
Thần Đạo Đan Tôn

Thần Đạo Đan Tôn

Tác giả: Cô Đơn Địa Phi Thể loại: Huyền Huyễn Nguồn: http://tangthuvien.vn

Hoàn thành Convert 4914 Chương 15875773 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Cường giả tuyệt thế, một đời Đan Đế Lăng Hàn vì truy cầu con đường thành thần mà Vẫn Lạc, vạn năm sau khi mang 《 Bất Diệt Thiên Kinh 》 trọng sinh với cùng tên thiếu niên, từ nay về sau phong vân dũng động, cùng đương đại vô số thiên tài tranh phong, mở lại đường truyền kỳ, vạn cổ Chư Thiên ta cực mạnh!

Phân chia cảnh giới: Luyện Thể, Tụ Nguyên, Dũng Tuyền, Linh Hải, Thần Thai, Sinh Hoa, Linh Anh, Hóa Thần cùng Thiên Nhân Cảnh... Mỗi cảnh giới chia làm chín tầng: Tầng một đến ba là tiền kỳ, tầng bốn đến sáu gọi là trung kỳ và tầng bảy đến chín gọi là hậu kỳ và đỉnh

Cảnh giới Đan Sư: Hoàng cấp, Huyền cấp, Địa cấp, Thiên cấp...

Thần Cảnh gồm các cảnh giới: Nhật Nguyệt Cảnh, Sơn Hà Cảnh, Tinh Thần Cảnh, Hằng Hà Cảnh, Sáng Thế Cảnh. Mỗi cảnh giới chia làm: Tiểu Cực Vị, Trung Cực Vị, Đại Cực Vi, Đại Viên Mãn trong một Cực Vị lại chia làm: Tiền kỳ, Trung kỳ, Hậu kỳ, Viên mãn

Các cảnh giới ở Tiên Vực: Trảm Trần Cảnh (Nhất Trảm-Nhị Trảm-Tam Trảm-Tứ Trảm-Ngũ Trảm), Phân Hồn Cảnh (Dương Hồn-Âm Hồn-Thiên Hồn-Địa Hồn), Tiên Phủ Cảnh, Thăng Nguyên Cảnh, Tiên Vương có 9 tầng từ 1 đến 9, bên trên Tiên Vương là Thiên Tôn

Cảnh giới Đan Sư ở Tiên Vực: Nhất Tinh, Nhị Tinh, Tam Tinh, Tứ Tinh, Ngũ Tinh Đan Sư.

Chương 1: Sống lại Chương 2: Cường thế Chương 3: Ngươi có bệnh, ta có thể trị Chương 4: Mệnh lệnh thứ nhất Chương 5: Đánh đau lão cẩu Chương 6: Thiên Dược Các Chương 7: Chư Đại Sư Chương 8: Thuyết phục Chương 9: Chỉ đạo tu luyện Chương 10: Chữa trị linh căn Chương 11: Luyện Thể tầng bốn! Chương 12: Phụ thân trở về Chương 13: Lăng Đông Hành tiếc nuối Chương 14: Chấp niệm kiếp trước Chương 15: Quỳ xuống Chương 16: Bò đi ra ngoài! Chương 17: Trình Hưởng đến rồi Chương 18: Cô Lang Huyết Chương 19: Đạp ở dưới chân Chương 20: Luyện đan Chương 21: Luyện Thể tầng năm Chương 22: Gia tộc phiền phức Chương 23: Không hiểu chuyện Chương 24: Không như đồ đệ ngươi vậy Chương 25: Phản chế Trình gia Chương 26: Tin tức Địa Long thảo Chương 27: Kiếm Khí Chương 28: Thanh Linh Quả Chương 29: Tiếp ta một đao Chương 30: Hàng Chiến nửa đường giết ra Chương 31: Cúi đầu nhận sai Chương 32: Đột phá Tụ Nguyên Cảnh Chương 33: Ngũ hành nguyên hạch Chương 34: Hắc tháp tái hiện Chương 35: Ngạo Phong Chương 36: Vĩnh Dạ Vương Chương 37: Trình gia dự định Chương 38: Chiến Trình Khiếu Nguyên Chương 39: Đánh giết Chương 40: Trần Phong Liệt cúi đầu Chương 41: Mã Lãng Chương 42: Tính toán Chương 43: Hạ độc Chương 44: Chiến Mã Lãng Chương 45: Giết chết toàn bộ Chương 46: Tiến vào Thất Phong Sơn Chương 47: Manh mối Chương 48: Hang động đại xà Chương 49: Chiến giao xà Chương 50: Một kiếm kinh diễm