doc truyen than chau tam kiet tctk truyen chu ebook prc download full

Thần Châu Tam Kiệt

Hoàn thành 85 Chương 3823 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Cuộc hẹn ước ở Hoàng Sơn Chương 2: Nhất Thống giáo chủ Chương 3: Phong Lôi Song Tuyệt Chương 4: Bị vây nơi sơn cốc Chương 5: Không phân biệt địch và bạn Chương 6: Thụ Khí Hoàn Huyết Chương 7: Nghi nghi hoặc hoặc Chương 8: Ba chương ước pháp Chương 9: Tiên cốc sinh biến Chương 10: Khăn đen Thiên Tầm Chương 11: Sư môn tình cừu Chương 12: Ngọc nữ hào kiếm Chương 13: Lôi Âm thần ni Chương 14: Ngũ Trảo Kim Long Chương 15: Quân Sơn dạ yến Chương 16: Hồng y quái nhân Chương 17: Thần bí thiên cung Chương 18: Miếng lĩnh vàng Chương 19: Cuộc hẹn ước tại chùa cổ Quy Nguyên Chương 20: Sự tranh chấp các môn phái (Thượng) Chương 21: Sự tranh chấp các môn phái (Hạ) Chương 22: Cuộc đánh cá lớn Chương 23: Thống nhất võ lâm Chương 24: Ngưng huyết định khí Chương 25: Sự tranh chấp các môn phái Chương 26: Hắc Y Cương Hán Chương 27: Ngôi nhà xác Chương 28: Bàn Long thần kiếm Chương 29: Tứ Đại Tuyệt Thế Chương 30: Miệng thương lưỡi kiếm Chương 31: Thiên Thủ Hằng Nga Chương 32: Ánh nắng vừa xuất hiện Chương 33: Môi thương lưỡi kiếm Chương 34: Võ lâm thập hại Chương 35: Quỷ Cốc nhị yêu Chương 36: Bóng quái diện xuất hiện Chương 37: Quỷ Cốc nhị yêu Chương 38: Cái sẩy nảy cái ung Chương 39: Thế Ngoại ngũ sát Chương 40: Cờ báu giả và thật Chương 41: Việc xưa như làn khói Chương 42: Ân liên oán kết Chương 43: Khu rừng bí mật Chương 44: Sát cơ ẩn phục Chương 45: Vạn Lý Phi Hồng Chương 46: Biện Hương Tiểu Trúc Chương 47: Tiếng đàn du dương Chương 48: Thuần Dương đã mất Chương 49: Liệt Tửu Độc Sát Chương 50: Mùi hỏa Bách Luyện