doc truyen than chau tam kiet tctk ebook prc download full

Thần Châu Tam Kiệt

Hoàn thành 85 Chương 1782 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Cuộc hẹn ước ở Hoàng Sơn Chương 2: Nhất Thống giáo chủ Chương 3: Phong Lôi Song Tuyệt Chương 4: Bị vây nơi sơn cốc Chương 5: Không phân biệt địch và bạn Chương 6: Thụ Khí Hoàn Huyết Chương 7: Nghi nghi hoặc hoặc Chương 8: Ba chương ước pháp Chương 9: Tiên cốc sinh biến Chương 10: Khăn đen Thiên Tầm Chương 11: Sư môn tình cừu Chương 12: Ngọc nữ hào kiếm Chương 13: Lôi Âm thần ni Chương 14: Ngũ Trảo Kim Long Chương 15: Quân Sơn dạ yến Chương 16: Hồng y quái nhân Chương 17: Thần bí thiên cung Chương 18: Miếng lĩnh vàng Chương 19: Cuộc hẹn ước tại chùa cổ Quy Nguyên Chương 20: Sự tranh chấp các môn phái (Thượng) Chương 21: Sự tranh chấp các môn phái (Hạ) Chương 22: Cuộc đánh cá lớn Chương 23: Thống nhất võ lâm Chương 24: Ngưng huyết định khí Chương 25: Sự tranh chấp các môn phái Chương 26: Hắc Y Cương Hán Chương 27: Ngôi nhà xác Chương 28: Bàn Long thần kiếm Chương 29: Tứ Đại Tuyệt Thế Chương 30: Miệng thương lưỡi kiếm Chương 31: Thiên Thủ Hằng Nga Chương 32: Ánh nắng vừa xuất hiện Chương 33: Môi thương lưỡi kiếm Chương 34: Võ lâm thập hại Chương 35: Quỷ Cốc nhị yêu Chương 36: Bóng quái diện xuất hiện Chương 37: Quỷ Cốc nhị yêu Chương 38: Cái sẩy nảy cái ung Chương 39: Thế Ngoại ngũ sát Chương 40: Cờ báu giả và thật Chương 41: Việc xưa như làn khói Chương 42: Ân liên oán kết Chương 43: Khu rừng bí mật Chương 44: Sát cơ ẩn phục Chương 45: Vạn Lý Phi Hồng Chương 46: Biện Hương Tiểu Trúc Chương 47: Tiếng đàn du dương Chương 48: Thuần Dương đã mất Chương 49: Liệt Tửu Độc Sát Chương 50: Mùi hỏa Bách Luyện